^ Back to Top

นิทรรศการ “The Harmony of life”

นิทรรศการ “The Harmony of life”

นิทรรศการ “The Harmony of life” ผลงานโดยศิลปิน sweet face group จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “Harmony”
ศิลปิน sweet face group
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 29 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-291-3586 (อัคคภพ)

แนวความคิด
ความงดงามของวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ที่หล่อหลอมรวมกันอย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรัก ความห่วงแหน ความหดหู่ ความไม่เที่ยง การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ชีวิต เป็นแนวคิดในการนำเสนอผลงานจิตรกรรมในชื่อนิทรรศการ “ The Harmony of life ”

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
29 Oct 2019 - 10:00 to 17 Nov 2019 - 19:00