^ Back to Top

นิทรรศการ "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"

นิทรรศการ "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์"

นิทรรศการ "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๑๐ ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ ๑๐ ของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม และการออกร้าน ที่จะนำความรู้ส่งถึงทุกท่าน พร้อมสัมผัสประสบการณ์เพิ่มเติมจากแต่ละห้องจัดแสดงของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้จัดเตรียมของรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมเข้าชมนิทรรศการ "สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" โดยมีกติกาง่ายๆ ดังนี้

  • สำหรับผู้เข้าชม ๑๐ ท่านแรกในแต่ละวัน* รับฟรี! หนังสือ "วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา"
  • หรือร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษจาก "ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง" เดือนละ ๕ รางวัล* เพียงถ่ายรูปตนเองกับบรรยากาศภายในงาน เพื่อโพสต์รูปพร้อมเขียนคำบรรยายความประทับใจที่ได้จากกิจกรรม พร้อม #สานรักษ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ก็สามารถรอลุ้นรับของรางวัลพิเศษได้แล้วค่ะ

(*สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัญญาลักษณ์ กัลปสุข

Exhibition date: 
1 Jul 2019 - 09:00 to 31 Dec 2019 - 17:00