^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2 ผลงานโดยศิลปินชั้นนำของไทย 28 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น.

นิทรรศการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินรับเชิญ
คุณโป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนภูติ และ คุณก็อต-จิรายุ ต้นตระกูล

สร้างผลงานจิตรกรรมร่วมแสดงกับ 28 ศิลปินชั้นนำของไทย ดังนี้
เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ, ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ, สมภพ บุตราช, ประทีป คชบัว, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, วรสันต์ สุภาพ, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ธณฤษภ์ ทิพย์วารี, ยุทธนา พงศ์ผาสุก, เสงี่ยม ยารังษี, ชัชวาล รอดคลองตัน, กิตติ พลศักดิ์ขวา, ชัยรัตน์ แสงทอง, สุวัฒน์ชัย ทับทิม, สุริยา นามวงษ์,​ อนุพงษ์ จันทร, คณชัย เบญจรงคกุล, สุพร แก้วดา, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, อัมรินทร์ บุพศิริ, ศักรานนท์ สุภาพ, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, เพชร เชิดกลิ่น, นที อนันทะประดิษฐ์, มีชัย สุวรรณสาร, ภาราดา ภัทรกุลปรีดา และ ธีรพล สีสังข์

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่อนำไปจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ลี้ภัยจากภัยสงครามทั่วโลก ในแคมเปญ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” ของ UNHCR ครับ

Exhibition date: 
4 Aug 2019 - 10:00 to 31 Aug 2019 - 18:00