^ Back to Top

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก : Line & Colors of 4 Kids Artists”

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก : Line & Colors of 4 Kids Artists”

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก : Line & Colors of 4 Kids Artists” ผลงานโดย เด็กหญิงเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช, เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ, เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล และ เด็กชายนัทพล โกมลารชุน จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 – 22 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก” (Line & Colors of 4 Kids Artists)
ศิลปิน 1. เด็กหญิงเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า)
         2. เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ (อามานี่)
         3. เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา)
         4. เด็กชายนัทพล โกมลารชุน (กาโม่)
ลักษณะงาน จิตรกรรม วาดเส้น สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 6 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น.
         ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์)
         ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-194-5544 (อาจารย์สมใจ จงร์กวิทย์)

แนวความคิด
นิทรรศการ “เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก” เป็นนิทรรศการศิลปะครั้งแรกของศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน 4 คน คือ 1. เด็กหญิงเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า) 2. เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ (อามานี่) 3. เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา) 4. เด็กชายนัทพล โกมลารชุน (กาโม่) การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเด็กทั้ง 4 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นการกระตุ้นวงการจัดการศึกษาทางด้านศิลปะให้ตื่นตัว และเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้แก่เด็ก เยาวชนและพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะให้แก่บุตรหลาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้ครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
6 May 2019 - 10:00 to 22 May 2019 - 19:00