^ Back to Top

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir) จัดโดยฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection: Color Memoir)
ศิลปิน/ผู้จัด ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน จิตรกรรมและภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 20 มีนาคม – 26 มิถุนายน 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00น.
          โดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 022183645 - 6

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการ “จุฬาฯสรรศิลป์” (Chula Art’s Collection) ขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “COLOR MEMOIR” เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จะเป็นองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแก่ประชาคมชาวจุฬาฯและสาธารณชน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจผู้ที่สนใจและสร้างบรรยากาศทางศิลปะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยจำนวน 17 ท่าน ได้แก่ กำจร สุนพงษ์ศรี, ถาวร โกอุดมวิทย์, ประวัติ เล้าเจริญ, ประสงค์ ลือเมือง, ปริญญา ตันติสุข, ปริทรรศน์ หุตางกูร, ปรีชา อรชุนกะ, พิชิต ตั้งเจริญ, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง, มณเฑียร บุญมา, วราวุธ ชูแสงทอง, วิวิชชา ยอดนิล, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, สมโภชน์ อุปอินทร์ (Sompot Upa-in), สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อนันต์ ปาณินท์และอิทธิ คงคากุล

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่านนั้น มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ โดยผลงานแต่ละชิ้นได้สร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบที่มีสีสัน รูปลักษณ์ที่เฉพาะตัวของศิลปิน ผ่านกระบวนการทางความคิดแฝงไว้ภายในภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ทัศนคติ ความเชื่อ ฯลฯ ทั้งนี้หากจะเปรียบผลงานศิลปะของศิลปินแต่ละท่านก็เปรียบเสมือนได้กับการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะในห้วงระยะเวลาหนึ่งของไทย และนับเป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รวบรวมผลงานศิลปกรรมของศิลปินชั้นเยี่ยมของไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

..............................................................

Exhibition Name: “Chula Art’s Collection: Color Memoir”
Artists/Organizer: Division of Museum and Art Galleries, Office of Art and Culture
Artwork Type: Paintings and Printmaking
Exhibition Period: March 20 – June 26, 2019
Opening Ceremony: March 19, 2019 17:00 hrs.
          Presided by Professor Bundhit Eua-arporn, President of Chulalongkorn University
Venue: Exhibition Hall, Art and Culture Building
Enquiries: 0 2218 3645 - 6

Once again, Office of Art and Culture, Chulalongkorn University is bringing back the exhibition “Chula Art’s Collection”, this time under the name of “COLOR MEMOIR”, to disseminate knowledge on the history of Thai arts to Chula community as well as general public, to be an inspiration for those taking interest in fine arts and to create an artistic atmosphere in the university. The exhibition will display the artworks by 17 leading Thai artists, namely Anand Panin, Itthi Kongkakul, Kamchorn Soonpongsri, Montien Boonma, Paretas Hutanggul, Parinya Tantisuk, Pichit Tangcharoen, Praiwan Dakliang, Prasong Luemuang, Prawat Laochareon, Pricha Arjunka, Somboon Hormtientong, Sompot Upa-in, Somwong Tupparat, Thavorn Ko-Udomvit, Vivicha Yodnil and Warawut Chusaengthong.

The artworks by these artists are all unique and outstanding. They were created in brilliant forms, reflecting each artist’s personalities through the concepts hidden behind them, in order to tell the artists’stories, experience, attitudes and beliefs. Each piece in this collection is comparable to a fragment of memoir telling the history of fine arts in Thailand over a period of time. Chulalongkorn University is proud to present this valuable collection of artworks by the aforementioned Thai leading artists accepted throughout the country and recognized worldwide.

Exhibition Hall, Art and Culture Building open, free of charge.
From Mondays to Fridays, 9.00 a.m. to 5.00 p.m.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
20 Mar 2019 - 09:00 to 26 Jun 2019 - 17:00