^ Back to Top

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset”

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset”

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ : Printset” ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ปริ้นเสร็จ” (Printset)
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         (ARTED48 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY)
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 20 มีนาคม 2562 – 4 เมษายน 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.30น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-696-1624 (ณภัทร)

แนวความคิด
“ปริ้นเสร็จ (Printset)” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้เรียนวิชาภาพพิมพ์สำหรับครู, ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม, ภาพพิมพ์ไม้สำหรับครู และภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ

แนวคิดของชื่อนิทรรศการในครั้งนี้ สำหรับชื่อภาษาไทย “ปริ้นเสร็จ” มาจากคำสองคำ คือคำว่า “ปริ้น” และคำว่า “เสร็จ” สำหรับ “ปริ้น” เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ “Print” ที่แปลว่า พิมพ์, รูปภาพที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์, ลวดลายที่พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ ที่สื่อได้ถึงกระบวกการในการทำภาพพิมพ์ที่ต้องมีแม่พิมพ์ที่ดีจึงจะทำให้ผลงานนั้นๆ ออกมาสวยงามและสมบูรณ์แบบ สะท้อนให้เห็นลักษณะหนึ่งของการเป็นครูที่ต้องเป็นแม่พิมพ์ให้กับศิษย์ ศิษย์นั้นจะดีร้ายย่อมขึ้นอยู่กับครูที่เป็นผู้สอนสั่ง ส่วนคำว่า “เสร็จ” หมายถึง การจบลง เสร็จสิ้น หรือสำเร็จแล้วสื่อถึงการทำงานภาพพิมพ์ของเหล่านิสิตที่จบลงแล้ว และผลจากการทำงานที่สำเร็จลุล่วงนั้น ทำให้เกิดผลงานทาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ “Printset” มาจากการรวมกันของคำว่า “Print” และ “Set” ความหมายของคำว่า Print ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ส่วน “Set” มีความหมายว่า ชุด เมื่อนำทั้งสองคำมารวมเสียงเวลาอ่านจะมีเสียงคล้ายกันกับชื่อภาษาไทย “ปริ้นเสร็จ” สื่อถึงการรวบรวมผลงานภาพพิมพ์ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งถูกจัดรวมกันเป็นชุดสำหรับการแสดงนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ในครั้งนี้

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
20 Mar 2019 - 10:00 to 10 Apr 2019 - 19:00