^ Back to Top

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam”

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ : The Natural and Flower beauty Charm of Siam” ผลงานโดย เจ สุรเสน (Jay Surasen) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 10 เมษายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุษบา เสน่หาความงาม เสน่ห์สยามประเทศ”
          (The Natural and Flower beauty Charm of Siam)

ศิลปิน เจ สุรเสน (Jay Surasen)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 23 มีนาคม – 10 เมษายน 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.
          โดยหม่อมเจ้า ฑิฆัมพร ยุคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-454-4056 (เจ สุรเสน)

แนวความคิด
ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยเท่าที่ได้สัมผัสและพบเห็น เกิดความประทับใจในสถานที่และวัฒนธรรมนั้นๆ โดยสื่อเน้นถึงความงดงามของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ปลุกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของความงดงาม วัฒนธรรมของมวลหมู่มนุษย์ ที่เริ่มจะเสื่อมสลายไปตามวิถีของโลกปัจจุบัน มนุษย์คือตัวทำลายธรรมชาติ ฉะนั้นจึงถ่ายทอดความงดงามที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้มนุษย์ได้รักธรรมชาติ ความงดงามของวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อความสุขและประโยชน์ของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ผ่านสีอะคริลิก เกรียงลงบนผืนผ้าใบ เพื่อบันทึกความงดงามนั้นไว้

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
23 Mar 2019 - 10:00 to 10 Apr 2019 - 19:00