^ Back to Top

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art” ผลงานโดยศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ” (Archaic Art)
ศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 2 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-6201380 (สุริวัฒน์)

แนวความคิด
นิทรรศการแสดงกลุ่มของศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 ในชื่อของกลุ่ม หัวโบราณ เป็นการแสดงงานกลุ่มคนศิษย์เก่าเพาะช่างที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในแบบเฉพาะตนที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะไทยให้คงอยู่ และต่อยอดจากการเรียนรู้ที่ได้จากสถาบัน และช่างไทยโบราณเพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
2 Feb 2019 - 10:00 to 19 Feb 2019 - 19:00