^ Back to Top

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 7

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 7

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 7 ผลงานโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 7
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
ศิลปิน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก งานเย็บปัก
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00น.
          ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562
ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
“ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” เป็นกิจกรรมของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความตั้งใจว่าปีละครั้ง ในช่วงส่งท้ายปีเก่าถึงการย่างขึ้นสู่ปีใหม่ ณ ห้วงเวลาสบายๆ เช่นนี้เหมาะแก่การชักชวนประชาคมผู้สนใจศิลปะ จักได้นำผลงานเล็กบ้างใหญ่บ้างมาอวดให้ชมกัน

หลายปีผ่านไป ความเป็นชุมชนและความเป็นเทศกาลประจำปีของ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่า “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” จะเปิดกว้างในการนำเสนอผลงานศิลปะอย่างหลากหลาย แต่ดูเหมือนความนิยมในการนำเสนอด้วยภาพถ่ายมีปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งน่าจะเพราะความสะดวกและคุณภาพของกล้องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

การเกิดขึ้นของชุมชน ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ นับเป็นนิมิตหมายอันดี ด้วยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนการมุ่งสู่ความเป็นอุดมคติแห่งการอุดมศึกษาที่มีความถ้วนทั่วไม่หนักไปเฉพาะศาสตร์ในแขนงใดแขนงหนึ่ง จนละเลยสุนทรียภาวะและการมีรสนิยมอันดีแห่งความเป็นมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดนิทรรศการครั้งนี้ มีสมาชิกของ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” ขอเสนอผลงานด้วยเสียงดนตรีและการขับร้องเพิ่มขึ้นด้วย นับเป็นการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก้าวสำคัญทีเดียว

ซึ่งในความหมายของหัวข้อนิทรรศการนั้น หมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือทัศนศิลปิน ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
21 Nov 2018 - 09:00 to 31 Jan 2019 - 17:00