^ Back to Top

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 28 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในครั้งนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 135 คน รวมผลงานทั้งสิ้น 187 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 54 ราย  และมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น "ศิลปินชั้นเยี่ยม" 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง และเหรียญเงิน 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 9 – 28 ตุลาคม พ.ศ.2561 เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคาร) หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นาย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าชมได้หลังเสร็จสิ้นพิธี ตั้งแต่เวลา 16.00 น.

สำหรับสื่อมวลชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีการ
กรุณายืนยันการเข้าร่วมพิธีล่วงหน้าที่ คุณรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-677-3916 และกรุณาปฏิบัติดังนี้

  • ชาย : สวมใส่เสื้อเชิ้ตด้านในคลุมด้วยชุดสูท ผูกเนกไท สีสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น
  • หญิง : สวมชุดสูทกระโปรง สีสุภาพ รองเท้าหนังหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อหรือชุดไม่มีแขน กระโปรงสั้นเหนือเข่าและกางเกง) 

THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

The National Exhibition of Art has been established continuously to encourage Thai people to learn and understand modern art and submit works for competition. This year, the exhibition has come to its 64th. The competition and exhibition have divided artworks into four categories, which are painting, sculpture, printmaking and mixed media. All of the artworks have been selected by honorable jurors from various fields of fine arts. The exhibition aims to enhance the art creativity and also promote knowledge of art appreciation to the public.

This year, 135 artists submitted 187 pieces of works. There are 16 pieces of work selected for award-winning entries, while 54 artists are selected to showcase together on the exhibition.  Especially, there is an artist honored as an Artist of Distinction, this honor is for an artist who has been awarded with 1st prize, gold medal for 2 times or 2nd prize, silver medal for 2 times (under the same type of work).

The exhibition will be on view from 9 - 28 October 2018 at the National Gallery in Bangkok, 9 am to 4 pm daily (closed on Mondays and Tuesdays).Then, they will be exhibited in provincial institutes.

HIS  MAJESTY  THE  KING has graciously designated His Excellency Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya Privy Councillor as His Majesty the King’s Representative to preside over the opening ceremony of  the 64th National Exhibition of Art 2018,  on Tuesday 9th October 2018 at 2 pm at the National Gallery, Chaofah Road, Bangkok.
(The exhibition will open to public at 4 pm)

  • Dress code
  • Lounge suit

.....................................

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Artcentre Silpakorn University
ผลการประกวดอย่ในไฟล์แนบด้านล่าง

Exhibition date: 
9 Oct 2018 - 09:00 to 28 Oct 2018 - 16:00
File attachments: