^ Back to Top

นิทรรศการ "HER"

นิทรรศการ "HER"

นิทรรศการ "HER" ผลงานโดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล (Chalita Tantiwitkosol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในนที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

HER
โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล
วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 23 August 2018 18:30

นิทรรศการ HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล นำเสนอผลงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ของศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่จากรั้วหน้าพระลาน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวเองอย่างมาก ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ตกแต่งประดับประดาเรือนร่างเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ถูกแสดงออกในรูปแบบของภาพเหมือนหญิงสาวในอิริยาบถต่าง ๆ ผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่แฝงซ่อนความหมายและความรู้สึกมากมายไว้ภายใน

Exhibition date: 
23 Aug 2018 - 10:00 to 23 Sep 2018 - 19:00