^ Back to Top

นิทรรศการ "ตำนานคชสาร : Legend of Elephants"

นิทรรศการ "ตำนานคชสาร : Legend of Elephants"

นิทรรศการ "ตำนานคชสาร : Legend of Elephants" ผลงานโดยศิลปินชั้นนำของไทย 22 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 กรกฎาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA BANGKOK

เรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม
"ตำนานคชสาร" ( Legend of Elephants Art Exhibition )

โดย 22 ศิลปินชั้นนำของไทย ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น.

....มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรักในทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่า และร่วมสืบสานตำนานช้างของไทยด้วยกันครับ....

Exhibition date: 
7 Jul 2018 - 10:00 to 29 Jul 2018 - 18:00