^ Back to Top

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III”

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III”

นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ผลงานโดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (Kamchorn Soonpongsri) จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III”
ศิลปิน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ลักษณะงาน จิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.
                        ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวงการวิชาการ ด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีเป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และยังเป็นนักเขียนผู้เขียนตำราวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชน อนึ่งนอกจากงานผลงานทางด้านวิชาการศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความสามารถในด้านทัศนศิลป์โดยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว

เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีผู้สร้างคุณูปการในทางทั้งศาสตร์และศิลป์ของวงการศิลปะ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ขึ้น ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจะแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันอันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในหลากหลายช่วงระยะเวลาของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
16 Jul 2018 - 09:00 to 14 Sep 2018 - 17:00