^ Back to Top

นิทรรศการ "SEA OF CORROSION / FROM GROUND TO LIGHT"

นิทรรศการ "SEA OF CORROSION / FROM GROUND TO LIGHT"

นิทรรศการ "SEA OF CORROSION / FROM GROUND TO LIGHT" ผลงานโดย ทาดาโยชิ นากาบายาชิ (Tadayoshi NAKABAYASHI) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

SEA OF CORROSION / FROM GROUND TO LIGHT
โดย ทาดาโยชิ นากาบายาชิ
วันที่ 22 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2561
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 31 May 2018 18:30

นิทรรศการ “Tadayoshi NAKABAYASHI – SEA OF CORROSION / FROM GROUND TO LIGHT” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์โลหะร่องลึกของศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น ทาดาโยชิ นากาบายาชิ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับสองสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างคู่ขนาน อาทิ ชีวิตและความตาย กลางวันกับกลางคืน แสงสว่างและความมืด สีขาวกับสีดำ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปกติของทุกชีวิตที่มีความผันแปรเป็นปลายทางเสมอ รูปทรงสัญลักษณ์ของกิ่งไม้ ดอกไม้ สิ่งมีชีวิต น้ำหนักอ่อนเข้ม และองค์ประกอบในแต่ละชิ้นงาน สร้างบรรยากาศของพื้นที่กึ่งเหมือนจริงกึ่งจินตนาการ เชิญชวนให้ผู้ชมได้ครุ่นคิดตามแต่ประสบการณ์ของตนเอง

Exhibition date: 
22 May 2018 - 10:00 to 24 Jun 2018 - 19:00