^ Back to Top

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1” : “FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 10 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์ “พิมพ์ครั้งที่ 1”
               (“FIRST EDITION” PRINTMAKING EXHIBITION)

ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         (ARTED47 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY)
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้อง3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-032- 5476 (สุชาติ)

แนวความคิด
“พิมพ์ครั้งที่ 1 (FIRST EDITION)” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้เรียนวิชาภาพพิมพ์สำหรับครู, ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม, ภาพพิมพ์ไม้สำหรับครู และภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ชื่อของนิทรรศการในครั้งนี้ มีแนวคิดมาจาก คำว่า “EDITION” ในทางของหนังสือแปลว่า “พิมพ์ครั้งที่” หนังสือที่ได้รับความนิยมมากก็จะมีจำนวน ครั้งที่พิมพ์มากเช่นเดียวกัน แต่สำหรับในกระบวนการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์แล้วการพิมพ์ครั้งที่ 1 หรือการพิมพ์ ครั้งแรก ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำให้จินตนาการปรากฏออกมาเป็นชิ้นงาน บางเทคนิค เช่น MONOPRINT ก็จะได้ผลงานออกมาเลยจากการพิมพ์ครั้งที่ 1 และไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง ส่วนเทคนิคอื่นๆที่มีการพิมพ์เป็นชุด การพิมพ์ครั้งที่ 1 เป็นการพิมพ์ชิ้นงานชิ้นแรกขึ้นมา หลังจากที่ศิลปินได้ทดสอบการพิมพ์และปรับปรุงแก้ไขในขั้น ARTIST PROOF (A.P.) จนได้แม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ แล้วนำไปพิมพ์เป็นชุดตามจำนวนที่ศิลปินกำหนดต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
21 Mar 2018 - 10:00 to 10 Apr 2018 - 19:00