^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma)

Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma

นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา กลุ่มศิลปินซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และผู้ช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานของมณเทียรอย่างใกล้ชิดในโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นอาจารย์และเป็นศิลปินที่มีคุณูปการตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยและอาเซียนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา

งานศิลปะของมณเทียรมีคุณค่าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับประเทศและระดับสากล ผลงานสร้างสรรค์ซึ่งเป็นงานสื่อประสมและงานอินสตอลเลชั่นของเขามีอิทธิพลต่อการทำงานของศิลปินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลทางความคิดในการใช้วัสดุอย่างมีความหมายและการนำเสนอรูปแบบใหม่ในงานศิลปะที่มีผลต่อวิวัฒนาการทางความคิดของศิลปินรุ่นต่อๆ มาตราบจนทุกวันนี้ นอกเหนือจากการเป็นศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้ว มณเทียรยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อวงการศึกษาศิลปะซึ่งเขาได้ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการเรียนการสอนตลอดจนให้โอกาสที่ดีแก่ลูกศิษย์ในหลายสถาบัน ลูกศิษย์ของเขาหลายคนได้ดำเนินรอยตามวิถีทางการทำงานศิลปะจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังที่ปรากฏให้เห็นได้ในนิทรรศการนี้

ศิลปินผู้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการได้แก่ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, ธัชชัย หงส์แพง, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อุดมฉิมภักดี, กิตติ มาลีพันธุ์ และอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินรับเชิญ

ผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการประกอบด้วยงานจิตรกรรมและงานสื่อประสมของมณเทียร บุญมา งานศิลปะสามมิติ งานสื่อประสม อินสตอลเลชั่น และวิดีโอ อาร์ตของศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน ศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์งานโดยได้รับความบันดาลใจจาก ความคิดและจากงานของมณเทียร บุญมา

กิจกรรมพิเศษประกอบนิทรรศการ
•  วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556: การจัดเสวนาของศิลปินเรื่องประสบการณ์และการเรียนรู้จากการได้ศึกษาและร่วมสร้างสรรค์งานกับมณเทียร บุญมา เวลา 16.30-19.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556: การบรรยายสำหรับนักศึกษาศิลปะและผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “เจดีย์ กับวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ของมณเทียร บุญมา” โดย สมพร รอดบุญ เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงงานวันที่ 26 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2556
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดนิทรรศการ วันที่พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00-20.30 น.

Exhibition date: 
26 Jul 2013 - 09:00 to 7 Sep 2013 - 19:00