^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE"

นิทรรศการศิลปะ "พงศาวดาร : CHRONICLE" ผลงานโดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (Verapong Sritrakulkitjakarn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการศิลปะ CHRONICLE / พงศาวดาร
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 18.00น.
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
หอศิลป ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์
S.A.C. Subhashok The Arts Centre

CHRONICLE Art Exhibition
By Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
Opening reception on Thursday, September 21,
2017, 6.00 pm.
At S.A.C. Subhashok The Arts Centre

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) สร้างผลงานจิตรกกรมและผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ โดยออกจากเงื่อนไขของการเป็นภาพพิมพ์ ผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด วีรพงษ์มีการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54, เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 และครั้งที่ 55, รางวัล Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain และการแสดงผลงานดี่ยว เกียรติจิตรกร Painter Prestige ณ หอศิลปแห่งชาติ ผลงานของวีรพงษ์นั้นจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์ และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมา “ผมต้องการใช้ผลงานจิตรกรรมเป็นสื่อแสดงออกถึงปรากฏการณ์แห่ง ความรู้สึกของตนเองที่เกิดจากการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตทั้งในอดีตและ ปัจจุบันผสมผสานจิตนาการผูกโยงเรื่องราวบันทึกเป็นร่องรอยของเหตุการณ์ ปัจจุบันบรรจุรวมสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในใจขณะสร้างผลงานโดยไม่มีการ กำหนดรูปแบบล่วงหน้า วัตถุในผลงานมุ่งสะท้อนเรื่องราวในสังคม และค่านิยมในเรื่องคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและมาตรฐานของสังคม โดยนำมาเรียงร้อยในองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดเรื่องราวใหม่ เปรียบเหมือนภาพบันทึกประวัติศาสตร์ของปัจจุบันขณะ ผมมีความมุ่งหมายในการค้นหาคุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในสิ่งต่างๆ  โดยใช้การสร้างผลงาน เพื่อให้เข้าใจในสุนทรียภาพแห่งศิลปะ และคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต”

......................................................

นิทรรศการศิลปะ พงศาวดาร Chronicle
โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ Verapong Sritrakulkitjakarn

ฝุ่นบนพงศาวดาร:
ความทรงจำของผมมีขึ้นพร้อมกับการวาดรูป มันเป็นความประหลาดและเหมือนไร้เหตุผล การวาดได้กลายเป็นอวัยวะของผม เปรียบดั่งการมองเห็นที่เป็นหน้าที่แห่งดวงตา การย่อยอาหารเป็นหน้าที่ของกระเพาะ ชีวิตผมวาดรูปและการวาดรูปได้วาดชีวิตผมนำพาไปสู่สิ่งต่างๆ จากการตั้งคำถามและใฝ่หาคำตอบจนไม่คิดหาคำตอบอธิบายใดๆ แต่ใช้การทำเพื่อให้ได้สัมผัสกับความจริง จากการทำงานนั้นทำให้ผมมองไปสู่การวาดรูป เมื่อวัยเด็กที่มิได้มีเจตนาหรือความพยายามให้เป็นศิลปะ หรือเงื่อนไขความสมบูรณ์ มันเป็นการวาดที่แท้จริง ไม่มีแบบร่าง ไม่มีความต้องการผล เป็นการทำการงานเพื่อการงานที่แท้จริงผมมักสงสัยว่าสิ่งใดที่ทำให้รูปวาดและผ้าใบเลอะสีนั้น ต่างกัน สิ่งใดที่สิงสถิตย์อยู่ภายในและก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในจิตใจของมนุษย์ คุณค่าที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในทุกคน สุนทรียภาพในจิตใจสำคัญกว่าตัวชิ้นงาน สมมุติถ้ามีผลงานศิลปะเกิดขึ้นบนดวงดาวที่ไร้ซึ่งมนุษย์ผลงานนั้นจะมีคุณค่าหรือไม่ สุนทรียภาพและความงามนั้นมีอยู่ในทุกสิ่ง เพียงแต่เรามักถูกความคิด ความเชื่อ ค่านิยมชี้นำ ปกคลุม จนบางครั้งบิดเบื้อนไป ผมเชื่อว่า “เมื่อเราเห็นความงามในสิ่งใด เราจะไม่พรากทำลายสิ่งนั้น” ซึ่งสิ่งนี้เองคือจุดที่จะกล่าวว่าสุนทรียภาพที่แท้นั้น สามารถยกความรู้สึกของเราได้ ซึ่งผู้ที่สร้างนั้นต้องแสดงน้ำใจและคติอันลึกซึ้งกว้างใหญ่ ดังเช่นคนโบราณที่ได้มอบมรดกความงามให้แก่โลกและพวกเรา ฝากความคิดความทรงจำ เรื่องราวชีวิตไว้ใน DNA ประดับแผ่นดินด้วยอัญมณีที่เป็นประดิษฐกรรมแห่งชีวิต ผมเชื่อว่าคนเมื่อ 4,000 ปี หรือในปัจจุบันนั้นมิได้แตกต่างไม่ว่าจะอาศัย ณ ที่ใดเวลาใด ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน มีความทุกข์ สุข ยินดี ร้องไห้ เจ็บปวดเช่นเดียวกัน ทุกชีวิตมีความพิเศษเฉพาะแต่ร่วมสัมผัสในโครงสร้างแห่งความรู้สึกเดียวกัน ผมในฐานะคนวาดรูปปรารถนาที่จะเข้าใจรู้จักในสิ่งที่ทำและการงานอันเป็นคุณค่าของชีวิต เพราะการวาดรูปทำให้ผมเห็นคุณค่าของชีวิตผม ผมจึงเห็นคุณค่าของการวาดรูป ผมเชื่อในความจริงใจและศรัทธาในสิ่งที่ทำ ผมหวังว่าการงานอันเป็นชีวิตนี้จะเป็นฝุ่นละออง ก้อนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของผืนแผ่นดินและเป็นองค์ประกอบของโลกนี้

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ
ธนบุรี กรุงเทพฯ,๒๕๖๐

......................................................

นายวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
Verapong Sritrakulkitjakarn (Ayino)
เกิด 12 สิงหาคม 2525
ที่อยู่ 862 ถนน ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 081-4129402
E-mail ayinomoto36@hotmail.com

การศึกษา

 • โรงเรียนธนบุรีศึกษา
 • โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
 • ภาควิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงผลงานเดี่ยว
นิทรรศการ เกียรติจิตรกร Painter Prestige หอศิลปแห่งชาติ /2559

การแสดงผลงานคู่

 • นิทรรศการศิลปะ "Between hardness and mildness" โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ มากิ คาตายามา,SI-AM art space / 2550
 • นิทรรศการศิลปะ See – Food โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Creative house BANGKOK inspired by TOYOTA /2554
 • นิทรรศการ INSANE: เสียจริต โดย กริช จันทรเนตร และวีรพงษ์ (อายิโน๊ะ) ศรีตระกูลกิจการ นำทอง แกลลอรี แอด อารีย์ /2555
 • นิทรรศการ อาณานิคม : Colony โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ Gallery Seescape , เชียงใหม่ / 2556
 • Premium art exhibition People ‘s gallery โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ/2559
 • นิทรรศการศิลปะ SELFIE โดย ปริชาติ ศุภพันธ์ และวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ DUKE gallery, เกษร พลาซ่า

การแสดงผลงาน

 • 2545 - Drawing, ผลงานวาดเส้นนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ - เปิดบ้านคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2546
  • “PRINT” Exhibition, Tama Art University, Japan
  • หุ่นนิ่งและทิวทัศน์ ผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • International Mail Art Exhibition “Breakfast with Drakula” National Museum of Art Cluj - Napoca Romania
 • 2547 - PRINT from printmaking Classes, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2548
  • Mail Art Exhibition Post “PSYCHO” Card, Genova Italy
  • 6 th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • 11 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski,Poland
  • International THAI-JAPAN Print Exhibition, Japan
  • 4 th Triennial in Havirov’ Gallant and Erotic Work in Exlibris and Graphic, Czech Republic
  • การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
  • 1 st International Mail Art Exhibition in Greece “Psychedelic”
  • Mail Art Exhibition “Five Element” Berlin, Germany
  • Mail Art Exhibition “Clair- obscur” Atrium de Chaville, France
  • 2nd International Experimental Engraving Biennial, Romania
  • The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition ,Sixth Edition, Romania
 • 2549
  • Internatinal Hand Made Post card EXBITION (IHMP) Malaysia
  • การแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
  • Biennale internationale de gravicel gravure de lune[s], Lille – France
  • 5th Egypt International print Triennale, Cairo Egypt
  • “Inspired by The King” Art exhibition, playground Bangkok, Thailand
  • 5th International Mail-Art- Biennial >>AIR-LUFT-AIR<< Germany
  • Mail Art Exhibition “The Dream City” , Greece
  • “Breast Cancer Awareness : Celebration of Courage” Mail art exhibition ,USA
  • International mail Art “I’ve Lost Lilly ‘s Pictures” Carbunari Florean Museum, Romania
  • International Small Engraving Salon Carbunari The Eighth Edition, Romania
  • International Mail Art Exhibition “Am Fluss/By the River” Bremen, Germany
  • International Mail Art Exhibition “TAROT PROJECT ” Museo Dei Taroeehi, Italy
  • Mail Art Exhibition “YELLOW VIRUS in-FECTA- 2” the NEW death of XXI century Barcelona, Spain
  • Mail Art Exhibition “Prometheus-Fire- Man” Museum of Modern Art in the Village Gonni, Greece
  • Mail Art Project CREATIVA 7 “Wealth and Poverty” Italy
  • ternational Mail Art “Shadow and Evil in Fairytales” VISAC Gallery, Canada
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
  • ART POSTAL mail art project “In the course of the water” Argentan, France
  • International Mail Art « TIME » ITALY
  • International Mail Art ‘Experimental love project’ Lille, France
  • International Mail Art “Peace-No More War”
  • 5th International Triennial of Graphic Art Bitola, Republic Macedonia
  • Mail art exhibition “MailBox project 2006”
  • Mail art exhibition “Comtemporary Art [BUT]” Japan
  • 21st Asian International Art Exhibition, Singapore
 • 2550
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX II" Purdue University Galleries, USA.
  • 2 Extension "Blessed Soul Vergine Maria and Assumed in Sky" International Mail Art, Chiesa Collegiale, Italy
  • International Print Exhibition Thai-Japan Tokyo Hanga, หอศิลป์สมเด็จราชินี
  • International Mail Art "A River in the Town", Belgium
  • 5 th KIWA Exhibition ,Kyoto, Japan
  • 8th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
  • International EX-Libris "ACQUE TERMALI" Italy
  • 12th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • 4th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • 9th International Small Engraving Salon Carbunari Romania
  • Global warming International mail art project, Turkey
  • นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะภาพพิมพ์ไทย-ญี่ปุ่น “ก้าวข้าม” หอศิลป์คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
 • 2551
  • 7th Kochi International Triennial Exhibition of Print Japan
  • Asia Pacific International Exhibition of Prints and Symposium, Taiwan
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
  • นิทรรศการผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ,หอศิลป์เสิงสาง,นครราชสีมา
  • Collaborative print exhibition 2008 in Asia, Japan
 • 2552
  • Mail art exhibition “Darwin (R)evolution” Science Museum, University of Coimbra, Portugal
  • Malaysia Mail Art Festival, Malaysia
  • Mail art exhibition “BACON”, USA.
  • 2nd International print and drawing exhibition, ประเทศไทย
  • Mail Art exhibition “Self-Portraits”, Poland
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
  • International print triennial Krakow, Poland
  • International Ex-Libris Arti Grafiche Colombo, Italy
  • 6th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • International Mail Art “Liberty” History museum of Aiud, Romania
  • 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain
  • Thai-Vietnam contemporary art exhibition, หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 15th International print biennial Varna, Bulgaria
  • 5th International competition Ex Libris Biblioteca di Bodio Lomnago, Italy
 • 2553
  • นิทรรศการศิลปของมหาบัณฑิต ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หอศิลป์กรุงไทย สาขาเยาวราช
  • 5th International printmaking biennial of Douro, Portugal
  • นิทรรศการศิลปะ“คิดถึงอาจารย์ศิลป์” พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 2nd Penang International Print Exhibition, Malaysia
  • 11th International Engraving Biennial Caixanova, Ourense , Spain
  • นิทรรศการศิลปะ Black and Blue , H.A.T. แกลเลอรี่,กรุงเทพฯ
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • 2554
  • นิทรรศการศิลปะระหว่างศิลปิน ไทย – ลาว, M gallery, เวียงจันทร์, สปป.ลาว
  • นิทรรศการศิลปะ “คิดถึงอาจารย์ศิลป์” ครั้งที่ 2 พระนครบาร์แอนด์แกลเลอรี่
  • 7th International Small Engraving Exhibition ,Cremona, Italy
  • 10 th International biennial of engraving Premio Acqui, Italy
  • การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
  • 14 th International biennial of small Graphic and Exlibris ostrow wielkopolski Poland
  • “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition, Ninth Edition Romania
 • 2555
  • International Print Exhibition "GLOBAL MATRIX III" Purdue University Galleries, USA.
  • นิทรรศการศิลปะ: คิดถึงอาจารย์ศิลป์ 50 ปี (ครั้งที่ 3: ปี2555) Double Dogs Cafe
  • 16 th International print biennial Varna,Bulgaria
  • “woman” นิทรรศการศิลปะโดย 8 ศิลปินรุ่นใหม่@ Eight Thonglor
  • 7 th International Graphic Triennal Bitola, Macedonia
  • นิทรรศการ LOOKING หอศิลปวังหน้า
 • 2556
  • 27th Asian International Art exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • นิทรรศการ “รูปภาพในบ้านหลังที่หนึ่ง” หลังแรกบาร์
  • นิทรรศการ BIG – BACK โดย วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ และ สุวิทย์ มาประจวบ หอศิลปแห่งชาติ
  • 16 th Biennale Internationale de la gravure de ssarcelles, France
  • นิทรรศการ LOOKING TO , ร้าน Brown Sugar : The Jazz Boutique
 • 2557
  • นิทรรศการศิลปะ ไทย – เวียดนาม , ฮานอย ,เวียดนาม
  • Graphic Arts from the World – (Thailand, Malaysia, Singapore) Krakow, Poland
  • Hof Art Now , Hof art space ,W District
  • LOOKING 3D , Hof Art residency, W District
  • HOFest, Hof art space, W District
  • นิทรรศการศิลปะ อ่อนนุช TADU contemporary art gallery
  • “Enjoy this Moment” exhibition ศุนย์ศิลปะ บ้านตึก เชียงใหม่
  • Time : Gallery’s Printing and Drawing Collections นำทอง แกลลอรี่
 • 2558
  • KOLOR ME art exhibition หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
  • Art to Asian exhibition หอศิลปร่วมสมัยราชดำเนิน
  • PARP – PIM mini print exhibition Kalwit gallery
  • Looking 4 หอศิลปวังหน้า
 • 2559
  • Looking 360 art exhibition หอศิลป์วังหน้า
  • His Soul ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • 2560
  • นิทรรศการ สติ Duke art gallery เกษรพลาซ่า
  • นิทรรศการ Mao ,River city Bangkok
  • Thai – Vietnam contemporary art, Hanoi
  • ศิลปกรรมเชิดชู ครู ศิลปิน สวัสดิ์ ตันติสุข ,หอศิลป วังหน้า
  • Asean Art Exhibition, Dongdaemun Design Plaza (DDP) Seoul, Korea

เกียรติประวัติ

 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาตรี)
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (พ.ศ.2548)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (พ.ศ.2549)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (พ.ศ.2550)
 • เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 (พ.ศ.2551)
 • ทุนมูลนิธิ รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ระดับปริญญาโท)
 • เกียรตินิยมอันดับสาม เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55 (พ.ศ.2552)
 • Honorable Mentions, 10 th International Biennial Engraving ";Josep de Ribera" Xativa, Spain (พ.ศ.2552)
 • Invitation ASEAN – Korea Art Forum ,Seoul Korea (พ.ศ.2560)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

Exhibition date: 
21 Sep 2017 - 10:00 to 31 Oct 2017 - 18:30