^ Back to Top

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection”

นิทรรศการจิตรกรรม “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น : Family is a warm deep connection” ผลงานโดย ณัฐ ล้ำเลิศ (Nat Lamleat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุ่น” (Family is a warm deep connection)
ศิลปิน ณัฐ ล้ำเลิศ (nat lamleat)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2560
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083 – 628 -3336 (ณัฐ)

แนวความคิด
ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะเป็นสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทำ ความคิด รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้ ได้นำเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน เนื่องจากมีความผูกพันกับครอบครัวและกลุ่มเครือญาติตั้งแต่วัยเยาว์ ได้รับการเลี้ยงดู ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีและอยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด นอกจากนั้นในช่วงที่มีปัญหาหรืออุปสรรคจนเกิดความท้อแท้ เสียใจ สิ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้คือกำลังใจของคนในครอบครัว

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแบบรูปธรรม (Realistic) ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก และสีน้ำมัน โดยนำหุ่นนิ่งมาเป็นสัญลักษณ์แทนบุคคลในครอบครัว หรือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ความทรงจำ และเรื่องราวต่าง ๆ เมื่อครั้งที่ได้อยู่กับครอบครัว

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
1 Aug 2017 - 10:00 to 10 Aug 2017 - 19:00