^ Back to Top

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken” ผลงานโดย คมา ศิริสัมพันธ์ (Kma Sirisamphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ Subhashok The Arts Centre (S.A.C.) : ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์

นิทรรศการ “Weaving Narratives: Awaken”
ศิลปิน คมา ศิริสัมพันธ์
พิธีเปิด : วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00น.
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม-10 กันยายน 2560

คมา ศิริสัมพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี พ.ศ. 2535 โดยได้ร่วมแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในงาน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (The 37th Nation Exhibition of Art) คมาเริ่มต้นชีวิตหลังจบการศึกษาโดยใช้ความรู้ทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการทำงานมาอย่างหลากหลายอาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ลาภ ยศ ชื่อเสียง เงินทอง และความรักนั้นได้มาอย่างง่ายดาย แต่ก็หมดลงไปอย่างง่ายดายเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2553 คมาตัดสินใจที่จะกลับมาสร้างสรรค์งานศิลปะตามที่ได้เรียนมาอีกครั้ง และเริ่มตั้งใจทำอย่างแน่วแน่ จนนำมาซึ่งงานนิทรรศการในครั้งนี้
Weaving Narratives: Awaken นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของคมา ศิริสัมพันธ์ ถูกสร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจจากทุกก้าวเดินของชีวิต การได้หวนคิดถึงช่วงเวลาสร้างงานประติมากรรมเมื่อครั้งยังศึกษา ความสุขจากประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาและคำบอกเล่าที่ผ่านประสาทสัมผัส ถูกหล่อหลอมรวมกับก้อนดินกลายเป็นพลังงานความคิดสร้างสรรค์ให้กับงานประติมากรรมหลายชิ้น

“สามสิ่งที่เราควรทำ นั่นคือทำงานให้มีรายได้โดยที่ไม่ต้องออกไปไหน การเลี้ยงดูบุพการี และการทำงานศิลปะ ผมเคยใช้ความรู้ทางศิลปะทำงานแลกเงินมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่านั่นคือความสุข แต่เอาเข้าจริงเงินไม่ได้ซื้อความสุขที่จีรังได้เลย ไม่เหมือนการได้ปั้นดิน ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน ดินก็คือความสุขเพียงอย่างเดียวที่ผมพร้อมจะตายไปกับมัน”
คมา ศิริสัมพันธ์

นิทรรศการ Weaving Narratives: Awaken จะจัดขึ้นที่หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม-10 กันยายน 2560 โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม ในเวลา 18.00 น.

...............................................

Opening Reception: Auggust 5 2017
August 5th 2017 – September 10th 2017

“Weaving Narratives: Awaken” is Kma Sirisamphan’s first bronze sculpture solo exhibition. In the past few decades, he has constantly spoken to himself through his works, transforming his feelings for everything into his creative energy for each piece. The whole series is from his own and others’ life experience, pulling from his perceptions of dealing with growth, success and failure, seeking for the value of life. All the pieces express not only the full range of his cheeky and intellectually subtle language of sculpture but also show his wonderful outlook on creating in life.

He does not like being restrained and contrived as an artist, instead loving to be flexible and open, qualities which have become the direction for his creativity. In this series, he successfully brings together the subject matter with developmental thinking.

“In my opinion, there is the responsibility as the artist to not only create aesthetic works but to also remind people to be mindful through my works.” by sharing this experience, Kma Sirisamphan encourages the public to contemplate their own life experiences.

Born in 1966, Kma Sirisamphan graduated from Silpakorn University with a Bachelor in Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts in 1992. After receiving his degree he had one group thesis exhibition, and joined the 37th National Exhibition of Art, then shifted to start to work with his own business as an and event organizing company that used art as a key tool.

Throughout his series, Kma Sirisamphan has shone a spotlight on the curvature of the sculptures. The form of the muscles exhibits an emotional force. The attention to detail establishes a middle ground where abstract meets realism. The focus is on the lines of the muscles and the colors used are natural. Staying true to his concept, the significance is staying strong and continuing to move through life as one tries to strike the balance between ups and downs. His sculptures urge us to keep going through the hurdles of life while building a mindful position on the meaning of it all.

The reception of exhibition will be held in Subhashok the Arts Centre on August 5th 2017, exhibition duration is from August 5th 2017 to September 10th 2017.

Exhibition date: 
5 Aug 2017 - 10:00 to 10 Sep 2017 - 18:00