^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon" ผลงานโดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ (Nipon Intarit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ Bridge Art Space

Bridge Art Space เสนอ นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon" โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ เปิดนิทรรศการวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น การแสดงอ่านบทกวี เวลา 21.00 น. ระยะเวลาการจัดแสดง 8 - 30 เมษายน 2560

Bridge Art Space presents a political landscape photo exhibition: "Black Moon" by Nipon Intarit Opening 8 April 2017 at 7 p.m. Poetry Performance at 9 p.m. Exhibition from 8 - 30 April 2017

จากผลงานที่ผ่านมาของ นิพนธ์ อินทฤทธิ์ ที่ได้หยิบยกประเด็นใน สังคม, การเมือง, ความเชื่อ ผ่านงานศิลปะภาพถ่ายแนวคิด การบอกเล่าที่แฝงออกมาอย่างเข็มข้น และน่าติดตาม "Black Moon" เป็นอีกหนี่งมุมมองแนวคิด ที่ศิลปินตั้งใจหยิบยกขึ้นมาพูดถึงโดยผ่านงานนิทรรศการเดี่ยวของเขาในครั้งนี้ ด้วยการหยิบยกเรื่องราว บทบาทของมนุษย์ พื้นที่ และจุดศูนย์กลางของทุน โดยกระบวนการผลิตซ้ำบนการผลิตซ้ำอีกครั้ง ที่ยั่วล้อกันไปมากับเนื้อหา และการจัดวาง

Nipon's work explores sociological, societal and ideological issues through photography and conceptual art. In Black Moon, he continues this subtextual narrative, examining the role of individuals and their geographical contexts in late stage capitalism. In deconstructing and reconstructing, and duplicating duplicates, the work seeks to obfuscate and play with its own concept and installation.

ถ้อยแถลงจากศิลปิน
นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง : "Black Moon"

ทุนปรับเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งภายใต้รูปแบบของการปกครองและยุคสมัยที่แตกต่างกัน
จากความรู้สึกแปลกแยกต่อวิถีการผลิต ทุนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครองจากสํานึกภายใน
จากการบงการบนระบบสายพานการผลิต(Fordism) มาเป็นแรงงาน แห่งการผลิตเชิงสัญญะ ที่ไร้การต้านทาน
จากการกดขี่เชิงรูปธรรม มาเป็นเสรีภาพเชิงนามธรรม(ภายใต้สายตาและสํานึกแบบทุน)
จากสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวและกอบโกย
กลายเป็นสิ่งที่ถูกกํากับโดยศีลธรรม(ซึ่งสร้างความชอบธรรมให้กับทุนอีกที) ด้วยเหตุนี้
จุดศูนย์กลางของทุนจึงเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในเรา เมืองหลวงของทุนนิยมจึงไม่ปรากฏพรมแดนอีกต่อไป
(เพราะภายนอกและภายในกลายเป็นดินแดนเดียวกัน)
มนุษย์จึงมิไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แปลกแยกหรือฉีกขาดจากประวัติศาสตร์ หากแต่คือทุนที่ทํางานผ่านการควบคุมร่างกายและจิตไร้สํานึก ที่ทํางานจากด้านใน ซึ่งช่างภาพได้นําพาเราไปสํารวจบนความเข้าใจนี้

นิพนธ์ อินทฤทธิ์

Artist Statement
Political landscape photo exhibition: "Black Moon"

Capitalism has self-reinvented several times under different forms of government and in different eras due to an alienation towards the mode of product. Self-reinvention is subconscious from Fordism to Semiotics production without resistant. From concrete oppression to abstract freedom (under the capital consciousness), from irresponsibly harvesting to harvesting controlled by morale (which also add righteousness with the capital), whereby the capital center is moving into us, resulting in there being no boundaries for capitalism (the outside and inside have become the same territory). Humans are not alienated or apart from history but it is the capital that works through the body and unconscious mind that works from the inside. The photographer leads us to explore our understanding.

Nipon Intarit

On the opening night at 9 p.m., we invite you to enjoy a poetry performance by:

รางชาง มโนมัย (เจ้าของรางวัลบทกวีดีเด่น ' พานแว่นฟ้า ' )
รวิวาร (ศิษย์เก่า ' ช่อการะเกด ' ; สำนักช่างวรรณกรรม)
ชัชชล อัจนากิตติ
อรรณพ วันศรี
อนุชา วรรณาสุนทรไชย
อโลชา เวียงพงศ์
ชานนท์ ญาณากร
ชาคริต คําพิลานนท์
อรอาย อุษาสาง
คาล รีอัล

Rangchang Manomai
Rawiwarn
Chutchon Ajanakiti
Anop wansee
Anucha wannasoonthornchai
Alyosha Weingphong
Chanon Yanakorn (Substitute Nipon Intarit)
Chakriz Kampilanon
Orneye Usasang
Kal Real

Bridge Cafe & Art Space
75 Charoen Krung, (near soi 51) Yan nawa, Sathorn Bongkok,Thailand 10120
BTS Sapan Taksin >> Exit 4
facebook.com/bridgeartspace instragram/bridgeartspace www.bridgebkk.com
+(66) 876 822 221
email: bridgeartbkk@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณนิพนธ์ อินทฤทธิ์

Exhibition date: 
8 Apr 2017 - 10:00 to 30 Apr 2017 - 20:00