^ Back to Top

นิพนธ์ อินทฤทธิ์

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงภูมิทัศน์ทางการเมือง "Black Moon" ผลงานโดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ (Nipon Intarit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 เมษายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ Bridge Art Space

Exhibition date: 
Saturday, April 8, 2017 - 10:00 to Sunday, April 30, 2017 - 20:00

นิทรรศการภาพถ่าย "ส้ม : Som"

นิทรรศการภาพถ่าย "ส้ม : Som"

นิทรรศการภาพถ่าย "ส้ม : Som" ผลงานโดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ (Nipon Intarit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ RMA institute : อาเอ็มเอ อินสติติว

Exhibition date: 
Saturday, June 25, 2016 - 09:30 to Sunday, July 31, 2016 - 19:00

นิทรรศการ "เทพนิยาย : FAIRYTALE"

นิทรรศการ "เทพนิยาย : FAIRYTALE"

นิทรรศการภาพถ่าย "เทพนิยาย : FAIRYTALE" เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งที่ 3 โดย นิพนธ์ อินทฤทธิ์ (Nipon Intarit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 - 8 มกราคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.30 ณ อรุณ อิน บางกอก : Arun in Bangkok

Exhibition date: 
Friday, November 22, 2013 - 11:00 to Wednesday, January 8, 2014 - 19:00

นิทรรศการภาพถ่าย เทพนิยาย

ไม่เคยมีใครถ่ายภาพวัยเด็กได้แบบนี้เลย ไม่มีคิกขุเป็นสิ่งขวางกั้น จึงมีเพียงแรงสัมผัสแห่งประสบการณ์ตรงในเลนส์ของเขา เขาเหล่านี้ไม่ใช่คนตัวเล็กแต่เป็นสิ่งที่เขาเป็น: จิตสำนึกวิญญาณเวียนว่ายตายเกิด ที่กลับมาสัมผัสชีวิตอันเข้มข้นอีกครั้งหนึ่ง: ต้นไม้ใหญ่น่าเกรงขามดึงดูดเด็กกลุ่มหนึ่งเขาล้อมวงรอบตัวมัน จอมชีวิตแหล่งเดียวที่เหลืออยู่ท่ามกลางตึกการเคหะ; เด็กผู้หญิงสองคนยืนคุยกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กมากๆข

Exhibition date: 
Thursday, June 6, 2013 - 11:00 to Sunday, August 11, 2013 - 19:00
Subscribe to RSS - นิพนธ์ อินทฤทธิ์