^ Back to Top

นิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ”

นิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ”

นิทรรศการภาพวาดลายเส้น “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ” ผลงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล, คุณนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. 2544) และคุณครองศักดิ์ จุฬามรกต จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 16 มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ”
ศิลปิน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล
         คุณนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔)
         คุณครองศักดิ์ จุฬามรกต
ลักษณะงาน ภาพวาดลายเส้น
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
                        ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม

แนวความคิด
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในศาสตร์ของการเรียนรู้ มีการขยายตัวของคณะและศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองต่อสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ นอกจากจุฬาฯจะส่งเสริมทางด้านวิชาการแล้วนั้น ยังมีการส่งเสริมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ครอบคลุมของการเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ จึงทำให้ได้สร้างบุคคลผู้ที่มีความรู้หลากหลายในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงบุคคลที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ซึ่งบางท่านมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดนิทรรศการ “ศิลปิน เส้นสาย ลายสถาฯ” การแสดงผลงานศิลปะของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ๓ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล , คุณนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔) , คุณครองศักดิ์ จุฬามรกต

อนึ่ง หากกล่าวถึงศิลปินทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้สร้างผลงานและรู้จักกันอย่างกว้างขวางทางด้านงานสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับในความสามารถทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในขณะเดียวกันทั้ง ๓ ท่านต่างมีความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ควบคู่ด้วย โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการวาดภาพลายเส้นทิวทัศน์ของธรรมชาติและทิวทัศน์ของสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ผลงานของแต่ละท่านจะมีลักษณะโดดเด่นและมีความเป็นเฉพาะตัวแตกต่างกัน ซึ่งมีความสวยงามละเอียดลออ อันแสดงให้ถึงทักษะและความสามารถทางทัศนศิลป์ของศิลปิน

นิทรรศการในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ควบคู่กันระหว่างงานด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้เห็นถึงความสามารถทางทัศนศิลป์ของชาวจุฬาฯ แก่สาธารณชนได้ประจักษ์อย่างกว้างขวางและยังเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะได้มากยิ่งขึ้น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
15 Mar 2017 - 09:00 to 16 Jun 2017 - 17:00