^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "อุปมาของธาตุ 6 : Imagery of 6 Elements"

นิทรรศการศิลปะ "อุปมาของธาตุ 6 : Imagery of 6 Elements"

นิทรรศการศิลปะ "อุปมาของธาตุ 6 : Imagery of 6 Elements" ผลงานโดย ฐดณ ธีร์ขจร (Thadon Theekachorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

อุปมาของธาตุ 6
โดย  ฐดณ ธีร์ขจร
พิธีเปิด วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560  เวลา 18.00 น.
ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

นิทรรศการแสดงระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2560
ณ ห้องนิทรรศการ 1 - 2
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

อุปมาของธาตุ 6
ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ วิญญาณ ธาตุประกอบของสิ่งมีชีวิต ที่ทำให้เกิดรู้สึกสัมผัส ร้อน เย็น อารมณ์ รักและเจ็บปวด หลากถ้อยถวิลเปรียบดังอาภรณ์ของโลกใบนี้ บอกกล่าวเนื้อหาของวิถีมีชีวิตมนุษย์ ความเชื่อ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่สอดคล้องกันอย่างร่วมสมัย และการวิเคราะห์ รายละเอียดของชีวิตเชิงวิทยาศาสตร์ ตามหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ธาตุ 6 เปรียบเสมือน การพิจารณาตัวตน ความเข้าใจในธรรมชาติ และ ที่มาของคำว่า “สติ” เป็น สาระเบื้องต้น ผ่านมุมมองและจินตนาการการเปรียบเปรย

โลกมารดาแห่งมวลมนุษย์และสรรพชีวิต เธอผู้ให้กำเนิดให้การดูแลปกป้องคุ้มครองอย่างสมดุล ผู้มอบสัญชาตญานแห่งการมีชีวิตและความอยู่รอด คุณค่าของชีวิตที่สวยงาม ซึ่งมีทั้งความสมบูรณ์แบบและความไม่สมบูรณ์แบบ โลกแห่งความจริงกับโลกสมมุติ ล้วนส่งอิทธิพลต่อความคิด เกิดโครงสร้างอัน เป็นอัตลักษณ์ที่คงรูปและบิดเบือน ไม่เท่าเทียม ขัดแย้ง สมานฉันท์ เกิดขึ้น คงอยู่แล้วดับไป รัก โลภ โกรธ หลง อันเป็นอัตภาวะพลังแห่งสัจจะสมดุลย์ มนุษย์ สัตว์ ป่า เขา ลำธาร ศิลปะ สถาปัตยกรรม รวมถึงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์รังสังสรรค์ขึ้นมา ทุกสรรพสิ่งหลอมรวมร่วมกันเป็นหนึ่งเดี่ยวเสมือนดั่งการบันทึกครรลองเวลา ของชีวิตกับวิถี ความดีงาม ก่อเกิดวัฒนธรรม ความผูกพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยเวลาและอารยะธรรม ถูกจัดวางเรื่องราวด้วยความประทับใจแบบอุดมคติ

เพื่อการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญนี้ จึงได้นำมาเป็น เนื้อหาของการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ โดยนำเสนอผ่านรูปทรงที่คลี่คลายจากจิตรกรรมพื้นบ้าน อันมาจากความผูกพันของผู้สร้างสรรค์กับวัฒนธรรมในถิ่นกำเนิด ผสานรูปทรงเสมือนจริง ด้วยเทคนิคจิตรกรรมร่วมสมัย ถ่ายทอดเส้นสายวงจรชีวิต และเวลา จากความเรียบง่ายสู่ความซับซ้อน พรรณนาถึงสายสัมพันธ์ระหว่างโลกกับสรรพชีวิตด้วยความ ประทับใจ คล้ายตัวละครที่สนทนากันอย่างไร้ขอบเขต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณ ฐดณ โทร.087-932-1624

-------------------------------------------------------------------------------

Imagery of 6 Elements
by Thadon Theekachorn
Opening reception on Sunday 5th March 2017 , 6.00 p.m.
Presided over by Dr. Attawoot Papangkorn
Venue : National gallery , Room 1 - 2

Imagery of 6 Elements
Earth, water, wind, fire, air and spirit included in life cause feeling of hot, cold, love and pain. Words are clothes of the earth telling the contemporary stories of human life from the past to present. Analysis of life in scientifically by Buddhist philosophy, imagery of 6 elements are like identity consideration, understanding the nature and the origin of the word 'consciousness' are primary substance through imagination.

The Earth is mother of mankind, creator, protector and preservation of life. Beautiful life is both perfect and imperfect. The real world and the imaginary world are affect thinking creates identity and innovation. Everything is combined together as one like the bond between human and nature held ideally impression through time.

Realizing the value affected the artwork through shapes defused from folk murals which are from the creators and their cultural ties merged with virtual shapes bycontemporary art. Illustrated life cycle and time lines, from simplicity to complexity, depicted the relationship between the world and life with an impression resembles unfinished conversation.

For more information please contact :  Khun Thadon  +6687-932-1624

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวีรพงษ์ อายิโน๊ะ ศรีตระกูลกิจการ

Exhibition date: 
5 Mar 2017 - 09:00 to 31 Mar 2017 - 16:00
File attachments: