^ Back to Top

นิทรรศการ "ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู"

นิทรรศการ "ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู"

นิทรรศการ "ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู" ผลงานโดย อาจารย์ จักรกฤษณ์ การะเกต พร้อมศิลปินรับเชิญ รองศาสตราจารย์ จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, อาจารย์ อารดา เคนผาพงษ์, คุณ กมลนลิน กมลนาวิน และคุณวิสุทธิ์ จงเจริญโชคสกุล จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559  เวลา 18.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ  ต้นไม้เป็นสีขาว ดอกไม้เป็นสีชมพู
ศิลปิน  อาจารย์ จักรกฤษณ์  การะเกต

ศิลปินรับเชิญ 1. รองศาสตราจารย์ จิระพัฒน์  พิตรปรีชา
                       2. อาจารย์ อารดา เคนผาพงษ์
                       3. คุณ กมลนลิน กมลนาวิน
                       4. คุณ วิสุทธิ์ จงเจริญโชคสกุล
ลักษณะงาน ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวน 30 รูป
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2559 โดยคุณเยาวณี นิรันดร Country Representative Christie’s Thailand ให้เกียรติเป็นประธาน
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
เป็นการบันทึกเรื่องราวการเดินทางระหว่างบ้านเกิดของตัวกระผมเอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนมาถึงห้องเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบันทึกตรงนั้น เป็นการบันทึกให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติที่ตัวผมเองเห็นต้นไม้เป็นสีขาว แต่ดอกไม้เป็นสีชมพู ชมพูที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะนำไปจัดกิจกรรมศิลปะเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ณ บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ของนิสิตภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
4 Nov 2016 - 09:00 to 25 Nov 2016 - 16:30