^ Back to Top

นิทรรศการ “4 สายน้ำ : 4 FLOWS”

นิทรรศการ “4 สายน้ำ : 4 FLOWS”

นิทรรศการจิตรกรรม “4 สายน้ำ : 4 FLOWS” ผลงานโดย นำชัย แสนสุภา (Namchai Saensupha), พีระ โภคทวี (Bhira Phokthavi), ดิเรก กิ่งนอก (Direk Kingnok) และ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ (Suphawat Hiranthanawiwat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมีพิธีเปิดในวะนที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ  “4 สายน้ำ” (4 FLOWS)
ศิลปิน นำชัย  แสนสุภา  /  Namchai  Saensupha
                     พีระ  โภคทวี  /  Bhira  Phokthavi
                     ดิเรก  กิ่งนอก  /  Direk  Kingnok
                     ศุภวัฒน์  หิรัญธนวิวัฒน์  /  Suphawat  Hiranthanawiwat
ลักษณะงาน   จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 30 มกราคม  ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 17.30น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1
ติดต่อศิลปิน ศุภวัฒน์ 081-4956659

แนวความคิด
แนวความคิดของกลุ่ม และแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีน้ำ “4 สายน้ำ (4 Flows)” เป็นการรวมตัวของศิลปินสีน้ำรุ่นใหม่ ที่มีแนวทางแตกต่างกัน ได้แก่  ภาพทิวทัศน์ท้องนา  ภาพทิวทัศน์เมือง  ภาพสถาปัตยกรรม  และภาพบุคคล อันแสดงออกถึงตัวตนของศิลปินแต่ละคนอย่างชัดเจน ซึ่งจากแนวทางที่แตกต่างกันนี้ จะทำให้เกิดความหลากหลายและสร้างอรรถรสในการรับชม

‘4 Flows’ is the group exhibition of 4 young artists who share the same passion of loose & free watercolour yet each has different approach to the medium and whose works have achieved own distinctive characteristics.

แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
นำชัย แสนสุภา
สิ่งที่ผมชอบที่สุดในการวาดภาพสีน้ำคือการได้วางแผนและเห็นภาพในหัวก่อนที่จะลงพู่กันบนกระดาษ และพยายามทำตามแผนนั้นด้วยความเร็วและแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ขณะเดียวกันก็คอยสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของพู่กัน สี น้ำ และกระดาษ เพื่อปรับตัวไปกับมัน) แม้ผลสุดท้ายอาจไม่ได้ตามที่คาด แต่ผมคิดว่าร่องรอยของความผิดพลาดและอุบัติเหตุเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของสีน้ำอันเกิดจากธรรมชาติที่คาดเดาได้ยากของมัน
Namchai:
What I like most about painting watercolour is the planning process and to have fun observing the action and reaction of brush, paints and water on the paper and go along with them while trying toachieve what is planned as quickly and precisely as possible.

พีระ โภคทวี
ผมชอบวาดภาพบุคคล (portrait) นอกจากเหตุผลเรื่องความประทับใจในความงามของรูปร่างและรูปทรงแล้ว บนใบหน้าคนยังมีการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย และยังแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลอีกด้วย ภาพคนจึงนับเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ให้แรงบันดาลใจใหม่ๆ เสมอในการวาดแต่ละครั้ง โดยผมพยายามที่จะสร้างบรรยากาศของอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวให้เกิดขึ้นในภาพ มากกว่าที่จะมุ่งเน้นที่ความเหมือนเพียงอย่างเดียว
Bhira:
I like painting portraits because apart from the beauty of shapes and forms, each face portrays different characteristics and variety of emotions of a person, hence endless inspiration. I try to capture those in each of my paintings rather than just likeness.

ดิเรก กิ่งนอก
ผมใช้สีน้ำเป็นสื่อบันทึกความประทับใจทีมีต่อสภาพแวดล้อม บอกเล่าเรื่องราวในมุมมองของตัวเองสะท้อนนามธรรมภายในจิตใจ หวังก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความรื่นรมย์ และความอ่อนโยนขึ้นในจิตใจมนุษย์
Direk:
I use watercolour as a medium to record my impressions of the surroundings, telling stories from my point of view, expressing my own thoughts and hoping to make happen creativity, delights and gentleness in viewers’ mind.

เซฟ ศุภวัฒน์
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นไทย  ประกอบความหลงใหลในสีน้ำ  ถ่ายทอดความงดงามออกมาตามจินตนา แสดงสัจจะของการไหล  สีสันละมุนละไมอย่างใฝ่หา  สถาปัตย์ศิลปกรรมล้วนนำพา  บันทึกว่าเมืองไทยมีของดี
Suphawat:
As a traditional Thai architect who has passion for watercolour, I adopt its flowing and mellow nature to record and convey my interpretation of our heritage’s aesthetic.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
30 Jan 2016 - 10:00 to 16 Feb 2016 - 19:00