^ Back to Top

นิทรรศการ “จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม”

ศิลปิน เสนีย์ แช่มเดช - ศิลปินผนวกหลักธรรมจินตามยปัญญา เข้ากับการสร้างสรรค์ในผลงาน เกิดมโนภาพเห็นขณะจิตปฏิบัติงานผ่านปัญญาญาณบ่มงอมแล้ว ก่อเกิดสื่อกลางทางจิตวิญญาณที่มีต่อธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่ในห้วงสรรพชีวิตแห่งธรรมชาติและจักรวาล เมื่อเกิดปัญญาญาณรู้เห็นสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติตามที่มันเป็น เห็นอาการที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยอาศัยกันและกัน จึงมีขึ้น ก็เข้าใจโลกและธรรมชาติในวิถีตามความเป็นจริง เรียกว่า เกิดมีโลกทัศน์ในทัศนศิลป์โดยตรงก็แจ้งประจักษ์กับตนเอง จึงเนรมิตเป็นงานศิลป์ที่แสดงความจริงของความเชื่อ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ออกมาโดยไม่ต้องผ่านของจริง จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556 (เปิดร่วมกับนิทรรศการ โลกแห่งดุลยภาพ 3 The Harmonized III) เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
4 Apr 2013 - 09:00 to 28 Apr 2013 - 16:00