^ Back to Top

ธรรมชาติ

นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยชุด "มนุษย์ กับ ธรรมชาติ"

นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยชุด "มนุษย์ กับ ธรรมชาติ

นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยชุด "มนุษย์ กับ ธรรมชาติ" ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย ช่างเกวียน จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, July 1, 2014 - 17:00 to Thursday, July 10, 2014 - 22:00

นิทรรศการศิลปะสิ่งทอ “กลิ่นของความสุข”

นิทรรศการศิลปะสิ่งทอ “กลิ่นของความสุข”

นิทรรศการศิลปะสิ่งทอ “กลิ่นของความสุข” : NUMALEE Textile Art Exhibition ผลงานโดย ณัฐชา โพธิ์อุดม จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 25 มีนาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. ณ Moon Seeker Gallery

“กลิ่นของความสุข”
หวนหา วันวาน เอนกาย ใต้ต้นไม้ใหญ่ ลมหายใจอุ่น

Exhibition date: 
Sunday, February 23, 2014 - 10:00 to Tuesday, March 25, 2014 - 20:00

นิทรรศการ “My name OHM”

นิทรรศการ “My name OHM”

นิทรรศการศิลปะสื่อผสมสิ่งทอ “My name OHM” ผลงานโดย อัจฉริยา ทองดี จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ  Moon Seeker Gallery

“My name OHM”

Exhibition date: 
Saturday, February 1, 2014 - 10:00 to Friday, February 21, 2014 - 20:00

นิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

นิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

นิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี  ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ผลงานโดย จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) 11:00 - 18:00 น. และจะมีพิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:30 น.

Exhibition date: 
Friday, December 27, 2013 - 10:00 to Sunday, March 23, 2014 - 18:00

นิทรรศการ Appearance ปรากฏกลาย

นิทรรศการ Appearance ผลงานของ 2 ศิลปิน มานิตย์ กันทะสัก และ ธรรมรัตน์ โภคัย ซึ่งสองศิลปินนี้ ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’อาจไม่ใช่จุดประสงค์แรกของการเดินทาง หากแต่เมื่อค้นหาชีวิตที่หายไป คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ กลับทำให้นิยามทางศิลปะปรากฏและยิ่งชัดเจนขึ้น พวกเขาต่างสนท

Exhibition date: 
Saturday, July 13, 2013 - 11:00 to Saturday, August 10, 2013 - 18:00

นิทรรศการ "ใจกลางป่า ป่ากลางใจ"

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร "ใจกลางป่า ป่ากลางใจ" โดยกลุ่มจิตรกรไทย ร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และกลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก นำโดย สมภพ บุตราช ศิลปินมรดกอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555 และศิลปินที่มีชื่อเสียงอีมากมาย ผ่านผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบที่เน้นเรื่องศิลปะกับธรรมชาติ ซึ่งมาจากแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปิน ผลงานมีความหลากหลายเทคน

Exhibition date: 
Friday, July 5, 2013 - 10:00 to Friday, July 26, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

นิทรรศการศิลปะ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ" ศิลปิน : จักรกฤษ มูลอินต๊ะ / Jakkrit Moonin - ta "ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ ทำนาและทำสวนจน ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน อย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุ

Exhibition date: 
Sunday, April 7, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง สี ของแต่ละฤดูกาล ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

Exhibition date: 
Thursday, April 11, 2013 (All day) to Thursday, May 2, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา”

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินอาวุโสชั้นแนวหน้าของไทย เจ้าของลายเส้นงดงามละเมียดละไม ที่ได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่า “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมชุด “แดนสนธยา” โดยเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งสำคัญที่นำเสนอผลงานใหม่ให้ชมถึง 70 ชิ้น หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีก่อนที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2546 นิทรรศการ “แดนสนธยา” จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 3

Exhibition date: 
Sunday, March 3, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “Journey Behind the Scenes”

นิทรรศการศิลปะ “Journey Behind the Scenes” โดย ศิลปิน อัคร์ชนก ชิระกุล - ความงามและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้มองเห็นคุณค่าความงามในธรรมชาติที่มีต่อจิตวิญญาณภายใน ความสนใจในสาระสำคัญของธรรมชาติ ข้าพเจ้าเริ่มจากการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังพยายามคลี่คลายจนนำไปสู่ความเป็นนามธรรม สะท้อนความรู้สึกจากภายใน ข้าพเจ้าเริ่มลด ตัดทอนรา

Exhibition date: 
Thursday, April 4, 2013 - 09:00 to Sunday, April 28, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ธรรมชาติ