^ Back to Top

นิทรรศการ “โลกแห่งดุลยภาพ 3, The Harmonized III”

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น การที่ต้องแย่งชิงเพื่อความอยู่รอดก็เห็นได้ชัดขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงเข้มข้นตามแต่ภูมิปัญญาแห่งตน โลกขาดดุลยภาพอย่างรุนแรง เกิดสภาวะที่แตกต่างจากที่เคยมีมา มนุษย์รู้ดีถึงสิ่งที่กำลังเป็นไป หลายหน่วยงาน หลายองค์กรช่วยกันรณรงค์หาวิธีดึงธรรมชาติกลับคืนมา จริงอยู่ไม่อาจเป็นไปได้ที่ความเจริญก้าวหน้าจะมาหยุดนิ่ง เพียงหวังว่าเราจะเดินไปด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พึ่งพากัน สร้างดุลยภาพต่อกัน เพื่ออนาคตที่ผาสุกแห่งมวลมนุษย์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2556 (เปิดร่วมกับนิทรรศการ จินตามยปัญญาแห่งนามธรรม) เปิดให้เข้าชม พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
4 Apr 2013 - 09:00 to 28 Apr 2013 - 16:00