^ Back to Top

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประวัติหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2546 เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งนายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ และผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิศิลปาชีพ” ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งหอศิลป์แห่งนี้ โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิม ปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ที่ทันสมัย และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ พระนามาภิไธย เป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พื้นที่สำหรับ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1- 4 เป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง

www.facebook.com/queengallerybkk

อัตราค่าเข้าชม

  • บุคคลทั่วไป 50 บาท
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (ไม่เสียค่าเข้าชม)
  • ผู้สูงอายุ, พระภิกษุ, สามเณรและนักบวชในศาสนาอื่น (ไม่เสียค่าเข้าชม)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Opening hours: 
10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
Phone: 
02-281-5359
Address: 
101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

นิทรรศการผลงานสะสม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2

นิทรรศการผลงานสะสม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2

นิทรรศการศิลปะผลงานสะสม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 (The Queen's Gallery's Private Collection Exhibition) ผลงานของศิลปินระดับอาจารย์ ศิลปินอาวุโส และศิลปินต่างชาติ รวม 43 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2556 - 20 มกราคม 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Sunday, December 8, 2013 - 10:00 to Monday, January 20, 2014 - 19:00

นิทรรศการ “ศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6”

นิทรรศการ “ศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6”

นิทรรศการ "ศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 : The 6th Art of the International Visual Artist Association of Thailand" จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 31 ตุลาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 - 4   เเละจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. 02-281-5360-1

Exhibition date: 
Friday, October 4, 2013 - 10:00 to Thursday, October 31, 2013 - 19:00

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก ผลงานโดยกลุ่มศิลปินหญิงนักธุรกิจ 6 ท่าน ในนาม The Rainbows ซึ่งสรรค์สร้างงานศิลปะในแบบเฉพาะตนจนมีผลงานรวมกว่า 70 ชิ้น รวบรวมมาจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “สายรุ้งแต้มสี...สู่หัวใจเด็ก” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 30 กันยายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Saturday, September 7, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2556”

นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2556” จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงบทบาทและศักยภาพของครู อาจารย์ด้านศิลปะให้เป็นรู้จักมากขึ้นในสังคม โดยรวบรวมผลงานศิลปะจำนวนกว่า 150 ชิ้น จากฝีมือของคณาจารย์ในสถาบันฯ หลายแขนง และร่วมด้วยผลงานของศิลปินรับเชิญหลายท่าน มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 7

Exhibition date: 
Sunday, July 7, 2013 - 10:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โลกาภิวัฒน์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจิตรกรรมภาย ใต้หัวข้อ "โลกาภิวัฒน์" โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากถึง 195 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน และเข้าร่วมแสดง 50 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 55 ผลงาน ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะนำมาจัดแสดง นิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

Exhibition date: 
Thursday, July 4, 2013 - 10:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ."

ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย..."นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ขอเชิญชวนให้มาชื่นชมผลงานภาพเขียนของน้องๆ นักเรียนชั้นป. 1- ป.6 และ ม.1-ม.6 ในงานนิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Exhibition date: 
Thursday, April 25, 2013 (All day) to Saturday, June 22, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์” ยอดเยี่ยม ปี 2556 (The Best Art Exhibition 2013 "TheSis" ) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ที่ยอดเยี่ยมของนิสิต นักศึกษาในภาควิชาจิตรกรรมทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์มาจัดแสดงร่วมกัน มีผลงานจำนวนทั้งสิ้น 110 ชิ้น จากมหาวิทยาลัย 31 แห

Exhibition date: 
Tuesday, May 7, 2013 (All day) to Friday, June 28, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา”

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินอาวุโสชั้นแนวหน้าของไทย เจ้าของลายเส้นงดงามละเมียดละไม ที่ได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่า “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมชุด “แดนสนธยา” โดยเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งสำคัญที่นำเสนอผลงานใหม่ให้ชมถึง 70 ชิ้น หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีก่อนที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2546 นิทรรศการ “แดนสนธยา” จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 3

Exhibition date: 
Sunday, March 3, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 30, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery