^ Back to Top

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประวัติหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2546 เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งนายชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ และผู้มีจิตศรัทธา ทูลเกล้าฯ ถวายในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัล “จิตรกรรมบัวหลวงต้นแบบภาพปัก เพื่อมูลนิธิศิลปาชีพ” ที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งหอศิลป์แห่งนี้ โดยใช้ที่ทำการของธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า และศูนย์สังคีตศิลป์เดิม ปรับปรุงใหม่เป็นหอศิลป์ที่ทันสมัย และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ พระนามาภิไธย เป็นมงคลนามว่า “หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พื้นที่สำหรับ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1- 4 เป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี และชั้นที่ 5 สามารถใช้จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานศิลปะสู่สังคมในวงกว้าง

www.facebook.com/queengallerybkk

อัตราค่าเข้าชม

  • บุคคลทั่วไป 50 บาท
  • นักเรียน นิสิต นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน (ไม่เสียค่าเข้าชม)
  • ผู้สูงอายุ, พระภิกษุ, สามเณรและนักบวชในศาสนาอื่น (ไม่เสียค่าเข้าชม)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Opening hours: 
10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันพุธ)
Phone: 
02-281-5359
Address: 
101 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

นิทรรศการงานศิลป์ “คุณข้าว”

นิทรรศการงานศิลป์ “คุณข้าว”

นิทรรศการงานศิลป์ “คุณข้าว : The Favor of Rice” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 27 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Tuesday, July 7, 2015 - 10:00 to Monday, July 27, 2015 - 19:00

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จังหวะ ดนตรี กวีศิลป์”

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จังหวะ ดนตรี กวีศิลป์”

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 5 หัวข้อ “จังหวะ ดนตรี กวีศิลป์” : The 5th Asia Plus Art Contest “Music Poetry Art” จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen’s Gallery

Exhibition date: 
Thursday, July 2, 2015 - 10:00 to Friday, August 7, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2558

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2558

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2558 ผลงานโดย นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย รวมจำนวนทั้งสิ้น 121คน จากสถาบันการศึกษาศิลปะ 33 แห่งทั่วประเทศ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Monday, June 8, 2015 - 10:00 to Tuesday, July 28, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “My Way II”

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “My Way II”

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “My Way II” ผลงานโดย กำจร สุนพงษ์ศรี (Kamchorn Soonpongsri) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Tuesday, February 10, 2015 - 10:00 to Thursday, April 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง" (Distance by Steps)

นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง" (Distance by Steps)

นิทรรศการ "นับเท้า นับทาง" (Distance by Steps) แนวคิด-คัดสรร โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ แก้วเก้า พงษ์ไพบูลย์ ผลงานโดย ทวี รัชนีกร, กมล ทัศนาญชลี, แนบ โสตถิพันธุ์, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ประคองกูล พงษ์ไพบูลย์, วินัย ปราบริปู, วสันต์ สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, เอกชัย ลวดสูงเนิน, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, ไพโรจน์ วังบ

Exhibition date: 
Friday, January 2, 2015 - 10:00 to Thursday, February 5, 2015 - 19:00

นิทรรศการ “จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557”

นิทรรศการ “จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557”

นิทรรศการ “จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย 2557” ผลงานโดย สิโรจน์ พวงบุบผา (Siroj Phuangbubpha) เจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

Exhibition date: 
Tuesday, November 4, 2014 - 10:00 to Tuesday, December 30, 2014 - 19:00

นิทรรศการผลงานการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4

นิทรรศการผลงานการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4

นิทรรศการผลงานการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 4 จัดแสดงระหว่างวันที่ นที่ 2 ตุลาคม– 30 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.30 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชานีนาถ

Exhibition date: 
Thursday, October 2, 2014 - 10:00 to Sunday, November 30, 2014 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36 จัดแสดงผลงานที่ชนะการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนทั้งสิ้น 62 ภาพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 23 กันยายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Thursday, August 7, 2014 - 10:00 to Tuesday, September 23, 2014 - 19:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2557 โดยรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นจากแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสถาบัน 0จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 สิงหาคม 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Tuesday, April 29, 2014 - 10:00 to Sunday, August 3, 2014 - 19:00

นิทรรศการปริศนาธรรมจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และจิตรกรรมพุทธประวัติ (สมมติสัจจะ)

นิทรรศการปริศนาธรรมจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และจิตรกรรมพุทธประวัติ (สมมติสัจจะ)

นิทรรศการปริศนาธรรมจิตรกรรมไทยร่วมสมัย และจิตรกรรมพุทธประวัติ (สมมติสัจจะ) ผลงานโดยศิลปินรุ่นใหม่จากดินแดนล้านนา ลิขิต นิสีทนาการ และ สุรทิน ตาตะนะ จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 22 เมษายน 2557 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Saturday, March 1, 2014 - 10:00 to Tuesday, April 22, 2014 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : The Queen's Gallery