^ Back to Top

ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

ที่มา : ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

Opening hours: 
อ. - อา.: 15:00 - 20:00
Address: 
Thapae Rd. , Chiang Mai, Thailand

นิทรรศการ บนบาทวิถีแห่งศิลป์

นิทรรศการ บนบาทวิถีแห่งศิลป์

นิทรรศการ บนบาทวิถีแห่งศิลป์ : On the way of Art ผลงานโดยศิลปิน 8 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 18.00 น. ณ  ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

Exhibition date: 
Thursday, October 17, 2013 - 15:00 to Sunday, November 3, 2013 - 20:00

นิทรรศการศิลปะ สามเศียร

นิทรรศการศิลปะ สามเศียร

นิทรรศการศิลปะ สามเศียร ผลงานของศิลปิน 3 คน ได้แก่ Nattapong Kumpengoun, Peerapat Moonngern และ Techadilok Sittikan ผู้ซึ่งสนใจศึกษาในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ของมนุษย์ในแง่มุมที่แตกต่างกัน โดยทั้งสามคนสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์และความสนใจที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจถือได้ว่าการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานที่จะนำ ไปสู่การพัฒนาไปสู่ผลงานสุดท้ายในการแสดงนิทรรศการศิลป

Exhibition date: 
Friday, October 4, 2013 - 15:00 to Saturday, October 12, 2013 - 20:00

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL

ROSES FALL BY PRAEPLOY

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานภาพพิมพ์ ของ แพรพลอย จินจำ ผ่านมุมมองของผู้หญิง ว่าด้วยการตีความผ่านอารมณ์และจินตนาการอย่างฟุ้งฝัน การแสดงออกถึงสภาวะการปลดปล่อยอิสรภาพในการแสดงตัวตนของผู้หญิง โดยผ่านสัญญะพลังอำนาจสตรีเพศ โดยได้แรงบัลดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้าของผลงานการเติบโตขึ้นจากครอบครัว “Single mom”  ก่อเกิดทัศนคติบางอย่างขึ้นกับบทบาทเพศ สู่ผลงานภาพพิมพ์โลหะ

Exhibition date: 
Thursday, September 5, 2013 - 15:00 to Sunday, September 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่" (Chai Mieng Chiang Mai) โดยกลุ่มศิลปินอิสระและนักเรียนศิลปะ ฮะนาง Art House จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center (เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 15:00 to Thursday, August 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการ Thai ink Japanese paper

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ Thai ink Japanese paper โดยกลุ่มศิลปินไทย จำนวน 5 คนประกอบด้วยคุณไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์, คุณเกศ ชวนะลิชิกร, คุณศรีใจ กันทะวังศ์, คุณกิติก้อง ติลกวัฒโนทัย และคุณอัมรินทร์ กันทะวงศ์ จัดแสดระหว่างวันที่ 5 -28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่) 

Exhibition date: 
Friday, July 5, 2013 - 15:00 to Sunday, July 28, 2013 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center