^ Back to Top

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Transportation: 

ตรงข้ามสาธารณสุขจังหวัด ใกล้ตลาดต้นพะยอม ถ.สุเทพ

Opening hours: 
วันอังคาร ถึงอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. Open Tuesday - Sunday 09.00- 17.00 hrs
Phone: 
053-218280, 053-944833
Address: 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ มช) 239 ถ. นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

นิทรรศการ พุทธศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2

นิทรรศการ พุทธศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ BUDDHIST ART THESIS EXHIBITION 2014 ผลงานโดย นิสิต สาขาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาวจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ "พุทธศิลป์ในมิติร่วมสมัีย" ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Ar

Exhibition date: 
Saturday, April 5, 2014 - 09:00 to Wednesday, April 30, 2014 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Same Place Different Shoes : พันธ์ทาง"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Same Place Different Shoes : พันธ์ทาง"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Same Place Different Shoes : พันธ์ทาง" ผลงานโดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้งปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดง ระหว่างวัีนที่ 7 - 29 มีนาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 18.00.

Exhibition date: 
Friday, March 7, 2014 - 09:00 to Saturday, March 29, 2014 - 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2556 ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ (Art thesis exhibition 2014 PRINTMAKING PAINTING SCULPTURE Faculty of Fine Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และมีพิธีเปิดงในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.0

Exhibition date: 
Friday, February 7, 2014 - 09:00 to Friday, February 28, 2014 - 17:00

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2"

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2"

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2" จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2557 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Thursday, January 9, 2014 - 09:00 to Friday, January 31, 2014 - 17:00

นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 "พลังแห่งธรรมชาติ"

นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 "พลังแห่งธรรมชาติ"

นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 28 (THE 28th PTT ART EXHIBITION) ภายใต้หัวข้อ "พลังแห่งธรรมชาติ" (the power of Nature) ระหว่างวันที่ 13-27 ธันวาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Wednesday, December 11, 2013 - 09:00 to 17:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ NA-NA

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ NA-NA

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ แสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชา ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 18 ธันวาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, December 6, 2013 - 09:00 to Wednesday, December 18, 2013 - 17:00

นิทรรศการ "Nazca Lines – Live the Legend"

นิทรรศการ "Nazca Lines – Live the Legend"

นิทรรศการ "Nazca Lines – Live the Legend" เป็นงานแสดงอารยธรรมของชนเผ่า "นัซกา" โบราณ จากประเทศเปรู จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2556  และจะมีพีธีเปิดในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

.....................................................

Exhibition date: 
Friday, November 1, 2013 - 09:00 to Sunday, November 10, 2013 - 17:00

นิทรรศการ M&C The Art Exhibition Of Printmaking

นิทรรศการ M&C The Art Exhibition Of Printmaking

นิทรรศการ M&C The Art Exhibition Of Printmaking จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556 และมีพิธีเปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

......................................................

Exhibition date: 
Monday, September 30, 2013 - 10:17

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Friday, September 6, 2013 - 09:00 to Friday, September 27, 2013 - 17:00

นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา"

นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา"

ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Institute of Research and Development ประเทศฝรั่งเศส จัด นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา : ภาพถ่ายกึ่งศตวรรษความเปลี่ยนแปลงของคนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 9 - 25 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ด้านหลัง หอนิทรรศการศฺลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30 น.

Exhibition date: 
Friday, August 9, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center