^ Back to Top

พงศธร เดชานุภาพ

นิทรรศการ "Touching Fingertips"

นิทรรศการ "Touching Fingertips"

นิทรรศการ "Touching Fingertips" ผลงานโดย พงศธร เดชานุภาพ (Pongsatorn Dechanupab) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2562 ณ 10ml. Café and Gallery

แม้จะมีความสามารถทางภาษา หรือเรียบเรียงถ้อยคำได้มากมายแค่ไหน ผมก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่หาคำมาแทนได้ยาก ผมจึงใช้เพียงเส้นและสีแทนความรู้สึกที่ผมมี หรือ เป็นมวลรวมของเหตุการณ์ในชีวิตช่วงนี้ของผม

Exhibition date: 
Saturday, August 10, 2019 - 10:00 to Wednesday, August 28, 2019 - 16:00
Subscribe to RSS - พงศธร เดชานุภาพ