^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการ “Unfamiliar Eyes”

นิทรรศการเป็นการแสดงผลงานของ สุรชัย เอกพลากร / สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย / เฉกสันต์ คังคะเกตุ ลักกษณะงานจะเป็นงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 นิทรรศการนี้แสดงผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินแต่ละท่าน ที่มีแนวทางในการทำงานเฉพาะตัวเพื่อสื่อแนวความคิดและเรื่องราวร่วมสมัย

Exhibition date: 
Thursday, July 18, 2013 (All day) to Sunday, August 4, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ฟ้าสาง นาวาอรัญ และ สุรพงษ์ มัยตรีเดช ลักษณะงานจะเป็นจิตรกรรมและสื่อผสม จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Wednesday, July 17, 2013 (All day) to Monday, August 5, 2013 (All day)

นิทรรศการ "นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ."

ร้อยจินตนาการ ล้านความหมาย..."นิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ." (OBEC Arts Education Exhibition 2013) ขอเชิญชวนให้มาชื่นชมผลงานภาพเขียนของน้องๆ นักเรียนชั้นป. 1- ป.6 และ ม.1-ม.6 ในงานนิทรรศน์ศิลป์ ศิลปินน้อย สพฐ. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Exhibition date: 
Thursday, April 25, 2013 (All day) to Saturday, June 22, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม ‘Youดี Meสุข’

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556 พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) ‘Youดี Meสุข’ เป็นนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Exhibition date: 
Monday, May 6, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design)

นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2556 10:30-20:00 - The Shop@TCDC ซึ่งจะ เปิดโอกาสให้นิสิตการออกแบบนิเทศศิลป์ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สานดีไซน์” เข้าชมฟรี ณ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 - 10:30 to Saturday, August 31, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “Meeting Place”

นิทรรศการ “Meeting Place” นี้ เป็นผลงานโดยศิลปิน กลุ่ม : Art25 ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประมาณ 30 ภาพ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 jamjuree artg allery และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.30 น.

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Tuesday, June 18, 2013 (All day)

นิทรรศการ “การเดินทางในห้วงเวลาแห่งความทรงจำ” (Day Trip to Remember)

ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) ของ กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin) และ รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol) เพื่อพรรณนาสื่อสารนัยยะสัญชาตญาณของมนุษย์ภายใต้บริบทความสัมพันธ์ ภวังค์รัก และอุดมคติในห้วงแห่งความฝัน แรงปรารถนาในโลกสมมุติ ความทรงจำย้อนคืน ทำร้ายลมหายใจในข

Exhibition date: 
Thursday, May 23, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ ”( ART AND PAPER)

การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง และเรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม ซึงเป็นผลงานจิตรกรรมของ โ

Exhibition date: 
Monday, May 13, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการ "คิดได้ไง : The Sketch"

"สเก็ตซ์มันอยู่ในหัว" "บางทีสเก็ตซ์ก็เป็นผลงานจริง" "แหล่งความคิดอยู่ที่คลองถม" นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงต้นตอความคิดของศิลปินร่วมสมัย กฤช งามสม / สุวิทย์ มาประจวบ / ประเสริฐ์ ยอดแก้ว จัดโดยหอศิลป์ตาดูไทยยานยนต์ และกลุ่มเดอวาฟ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ รุ่นที่ 6 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 1 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์ตาดู

Exhibition date: 
Tuesday, April 30, 2013 (All day) to Saturday, June 1, 2013 (All day)

นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” (Implication in context)

“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพร่าง และผลงานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของสีและเส้นสร้างรูปร่าง รูปทรง จนถึงผลงานสร้างสรรค์ในชุดปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดเทคนิควิธีการในการแสดงออก เน้นอารมณ์ความรู้สึกและความอิสระของการเขียนเ

Exhibition date: 
Wednesday, May 1, 2013 - 09:00 to Friday, May 31, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ