^ Back to Top

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 มกราคม 2562 ละจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

Exhibition date: 
Monday, January 7, 2019 (All day) to Tuesday, January 29, 2019 (All day)
Subscribe to RSS - นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ