^ Back to Top

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ที่มา  :  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Opening hours: 
อ. - อา. : 10:00 - 21:00
Phone: 
02 214 6630-8
Address: 
939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok, Thailand 10330

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่าย "NEW BORN 2013"

An art photography thesis exhibition 2013 "NEW BORN 2013" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่าย ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจะมีการเปิดงานนิทรรศการนี้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Tuesday, May 28, 2013 (All day) to Sunday, June 2, 2013 (All day)

นิทรรศการ จิตรกรรมฝาผนังของอาจารย์ชลูด และผลงานย้อนหลัง

นิทรรศการ แสดงผลงานย้อนหลังของศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสำคัญผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี จัดแสดงผลงานศิลปะตามช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจัดวาง และศิลปะแบบคอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้นชุดบทกวี, ลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ "จิตรกรรมฝาผนัง"

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, August 18, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "My Way"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์นักศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้ชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า "My Way" เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรู้ความสามารถทางการศึกษาหลังจากที่ได้เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งต้องใช้ความตั้งใจอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างจริงจังอันเป็นแนวทางเฉพาะตน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดอยู

Exhibition date: 
Tuesday, May 21, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการสิ่งบันทึกศิลปะแสดงสด ชุด วัตถุ + มงคล

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอผลงานภาพถ่ายและวัตถุจากการทำงานศิลปะแสดงสดรวมทั้งแนวคิดของศิลปิน มงคล เปลี่ยนบางช้าง ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่างๆ วัสดุและอุปกรณ์จากการปฏิบัติการซึ่งศิลปินใช้สื่อสารเนื้อหาแนวความคิด เปลี่ยนสถานะและความหมายของวัตถุ ศิลปะแสดงสดถือเป็นการทำงานศิลปะที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ชม การแสดงผลงานของศิลปินมงคล ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการนำเสนอผลงานศิลปะแสดงสดในรูปแบบการสื่อสารเพื่อส

Exhibition date: 
Saturday, April 20, 2013 - 10:00 to Wednesday, May 29, 2013 - 21:00

นิทรรศการ "35 ปี รางวัลซีไรต์"

35 ปี รางวัลซีไรต์ "อาเซียน...รวมใจเป็นหนึ่ง พลังของโลกตะวันออก" เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ซึ่งสื่อความอุดมของภูมิปัญญา ความคิดและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลิดอกออกเป็นรวงแห่งวรรณศิลป์ เพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้แก่โลกวรรณกรรมอันเป็นสากล นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 20.00 น.

Exhibition date: 
Sunday, April 21, 2013 - 11:00 to Sunday, May 19, 2013 - 20:00

นิทรรศการ เจ้า-ของ

อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสำรวจกระบวนการที่ศิลปินทัศนศิลป์ ใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิด และยืนยันสิทธิ์สำแดงอัตวิสัย, ทั้งๆที่ทุกคนล้วนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรม อินเตอร์เนต และการผลิตซ้ำแบบดิจิตัล ซึ่งชำแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหล้า ศิลปินในนิทรรศการ Possession เจ้า-ของ สะท้อนทัศนะของตน ต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย และต่อผลกระทบหลากหลายของมัน ได้แก่ ความสามารถอันไร้ขีดจ

Exhibition date: 
Thursday, March 14, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ องค์กรอาชญากรรมค้ายาปลอมได้

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการ โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะ

Exhibition date: 
Thursday, February 28, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก

Exhibition date: 
Thursday, February 21, 2013 (All day) to Sunday, May 12, 2013 (All day)

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์"

นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสด

Exhibition date: 
Friday, March 29, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 30, 2013 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc