^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

เทศกาลปล่อยแสง 10 ตอน 10 เต็ม 10 คิด ทำ กิน

TCDC เปิดพื้นที่สนับสนุนและการันตีผลงานดีมีคุณภาพของบัณฑิตใหม่จากทุกสถาบัน ให้ร่วมอวดศักยภาพ “เต็มสิบ” เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้เติบโตอย่างมืออาชีพ ใน เทศกาลปล่อยแสง 10 ตอน 10 เต็ม 10 หนึ่งในกิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ “Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” เพื่อร่วมผลักดันเยาวชนของชาติให้ได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับ

Exhibition date: 
Thursday, June 27, 2013 (All day) to Sunday, August 11, 2013 (All day)

ินิทรรศการ "กลางใจราษฎร์" หกทศวรรษแห่งการทรงงาน

นิทรรศการ "กลางใจราษฎร์" หกทศวรรษแห่งการทรงงาน ที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดการครองราชย์กว่า 60 ปี ในงาน "กรุงเทพเมืองหนังสือโลก" ณ บูธนิทรรศการ เอเซียบุ๊คส รอยัลพารากอน ฮอลส์ 2 ซอย วรรณกรรม ศูนย์การค้า สยามพารากอน ชั้น 5 ในวันที่ 21-23 เมษายน 2556

Exhibition date: 
Sunday, April 21, 2013 (All day) to Tuesday, April 23, 2013 (All day)

นิทรรศการ "สายน้ำ ชีวิต วิถีไทย"

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชวนคุณมาเรียนรู้ความสำคัญของน้ำกับวิถีชีวิตคนไทยที่อยู่เคียงคู่กันมายาวนาน จากความเชื่อ การค้า อาหาร และชุมชนริมน้ำ จวบจนปัจจุบันที่สถานการณ์ของน้ำถือเป็นสิ่งที่ต้องบริหารจัดการ
• ร่วมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับสายน้ำจากอดีต สู่ปัจจุบัน
• ร่วมหวนรำลึก ย้อนวันวาน ผ่านเรือไทยจำลอง

Exhibition date: 
Saturday, April 27, 2013 - 11:00 to Sunday, April 28, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “ฤดูหลากสี” (Colorful Season)

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนิทรรศการ ฤดูหลากสี “Colorful Season” เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง สี ของแต่ละฤดูกาล ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

Exhibition date: 
Thursday, April 11, 2013 (All day) to Thursday, May 2, 2013 (All day)

นิทรรศการ Thought Through Thesis III : Trash Mania

นิทรรศการ Thought Through Thesis III : Trash Mania

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สถาปัตยกรรมภายใน Thought Through Thesis III : Trash Mania โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปี 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 19.00 น. สถานที่ : บางกอกโค้ด, สถานี บีทีเอส สุรศักดิ์ วันเปิดงาน : 27 เมษายน เวลา 16.00

Exhibition date: 
Saturday, April 27, 2013 - 10:00 to Wednesday, May 1, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “การเดินทาง : Journey”

นิทรรศการ “การเดินทาง” นำเสนอผลงาน ภาพถ่าย ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความทรงจำและความประทับใจที่ศิลปินภาพถ่ายผู้หนึ่งได้ค้นพบและจดบันทึกในรูปของผลงานศิลปะ สะท้อนมุมมองอันเปี่ยมไปด้วยแนวคิดผ่านทางประสบการณ์และสถานการณ์แวดล้อมอันหลากหลาย เมื่อเป้าประสงค์ของการเดินทางในบางครั้งอาจมิใช่การบรรลุถึงจุดหมายปลายทาง หากแต่เป็นประสบการณ์และคุณค่าทางความรู้สึกที่ได้รับจากสองฟากฝั่งของเส้นทางยาวไกล

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 (All day) to Sunday, May 12, 2013 (All day)

นิทรรศการ "รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง"

ในขณะที่ไทยกำลังเริ่มต้นลงทุนครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศให้ “ความเร็ว” จากการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าด้วยระบบรางที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่นับวันแต่จะถีบตัวสูงขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ส่วนต่างๆ ได้สำเร็จแล้ว ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชน

Exhibition date: 
Saturday, March 16, 2013 - 10:30 to Sunday, May 26, 2013 - 21:00

นิทรรศการ โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะ

Exhibition date: 
Thursday, February 28, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัย โดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกับผลงานของนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ที่ถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการ์ตูนอีกครั้ง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สนทนาร่วมกัน ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้งภาพเขียนสีน้ำมัน วาดเส้น ประติมากรรมและการจัดวาง กว่า 400 ชิ้น ที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งกับผลงานนามธรรมที่พบว่ามีที่มาจากการ์ตูนที่เราคุ้นเคยในวัยเด็ก

Exhibition date: 
Thursday, February 21, 2013 (All day) to Sunday, May 12, 2013 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา”

ช่วง มูลพินิจ ศิลปินอาวุโสชั้นแนวหน้าของไทย เจ้าของลายเส้นงดงามละเมียดละไม ที่ได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่า “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมชุด “แดนสนธยา” โดยเป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งสำคัญที่นำเสนอผลงานใหม่ให้ชมถึง 70 ชิ้น หลังจากที่จัดครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีก่อนที่หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2546 นิทรรศการ “แดนสนธยา” จะจัดแสดง ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 3

Exhibition date: 
Sunday, March 3, 2013 - 10:00 to Tuesday, April 30, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร