^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle”

นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle” มาร่วมชื่นชม ‘สัจจะในชีวิตสามัญ’ ถ่ายทอดโดยศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์” สุขุมวิท 31 แยก 2 กรุงเทพฯ เปิดทำการวันอังคาร - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. (หอศิลป์ปิดทำการวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Exhibition date: 
Thursday, June 13, 2013 - 11:00 to Sunday, July 21, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. และจัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

Exhibition date: 
Wednesday, June 5, 2013 - 10:00 to Sunday, June 30, 2013 - 16:00

นิทรรศการ LAND OPENING 2013

นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น 33 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

Exhibition date: 
Friday, June 14, 2013 - 11:00 to Saturday, June 15, 2013 - 21:00

นิทรรศการภาพถ่ายของ วิลฟรีด โอแมทร์

คุณเคยชื่นชอบผลงานของ อเล็กซ์ เฟซ ศิลปินกราฟฟิตี้ชาวไทยและฌ้าซ ศิลปินกราฟฟิตี้ชาวฝรั่งเศสใช่ไหม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป สมาคมฝรั่งเศสภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการภาพถ่าย ของวิลฟรีด โอแมทร์ เพื่อตอกย้ำความร่วมแรงร่วมใจของศิลปินคู่นี้และสร้างความเข้าใจที่กระจ่างแจ้งเกี่ยวกับผลงานสร้างสรรค์ร่วมกันของทั้งสองศิลปิน
มุมมองต่อผลงานจากความร่วมแรงร่วมใจ

Exhibition date: 
Monday, June 10, 2013 (All day) to Sunday, July 7, 2013 (All day)

นิทรรศการ “In Her Space”

“In Her Space” เป็นนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทย สุทธิรักษ์ ประสิทธิ์ศาสตร์ (Sutthirak Prasitsart) ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2556 ที่ Koi Art Gallery ซอยสุขุมวิท 31
ติดต่อสอบถาม
• P +66 (0) 2662.3218 F +66 (0) 2662.3219
info@koiartgallerybangkok.com

Exhibition date: 
Friday, June 7, 2013 - 11:00 to Sunday, June 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ สวนอักษร สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ขอเชิญร่วมพินิจโลกผ่านสายพระเนตรของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จเจ้าฟ้านักอ่าน” จากความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการต่างๆ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับจากพระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี ตลอดจนทรงใฝ่ศึกษาด้วยพระองค์เองตามแหล่งความรู้อันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้ทรงเป็น ผู้รู้ ในศาสตร์ต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทั้งด้านสังคม ศิลปะ แ

Exhibition date: 
Wednesday, May 29, 2013 - 10:00 to Friday, June 28, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "มณเฑียร บุญมา"

ด้วยความร่วมมือจาก ฮานส์ อุลริช โอบริส ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนานาชาติและผู้อำนวยการร่วมด้านนิทรรศการและกิจกรรมจาก เซอร์เพนไทน์ แกลเลอรี่ กรุงลอนดอน

Exhibition date: 
Thursday, April 11, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life”

นิทรรศการ “Sound reflection of urban life” โดยศิลปิน ฉันทวุฒิ สุวรรณหงษ์ ลักษณะงาน จิตรกรรม จำนวน 15 – 20 ภาพ พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. คุณประพัฒน์ จิรสิริธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ระยะเวลาที่จัดแสดง 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, August 27, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต" โดยมีผลงานแนว Realistic และ Figurative ร่วมแสดงรวม 60 ผลงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2556 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ 02-422-2092, 086-890-2762

Exhibition date: 
Thursday, June 13, 2013 (All day) to Sunday, August 11, 2013 (All day)

นิทรรศการ PIM Master Degree Thesis Exhibition 2012

PIM Master Degree Thesis Exhibition 2012

นิทรรศการวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการศิลปะครั้งนี้จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 - 25 มิถุนายน 2556 วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.00 น. / วันเสาร์ 10.00 – 17.00 น. พิธีเปิดวันพฤหัสที่ 6 มิย 56, 18.30 น.

Exhibition date: 
Thursday, June 6, 2013 - 09:00 to Tuesday, June 25, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร