^ Back to Top

นครราชสีมา

นิทรรศการแสดงโครงงานศึกษาปีการศึกษา 2562 "โอะโฮ"

นิทรรศการแสดงโครงงานศึกษาปีการศึกษา 2562 "โอะโฮ"

นิทรรศการแสดงโครงงานศึกษาปีการศึกษา 2562 "โอะโฮ" ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Exhibition date: 
Thursday, February 27, 2020 - 09:00 to Friday, February 28, 2020 - 16:30

นิทรรศการศิลปะ Free Spirit Night โคราช : งานแสดงดนตรีและศิลปะความเหงา เศร้า กลัว ครั้งที่ 1

นิทรรศการศิลปะ Free Spirit Night โคราช : งานแสดงดนตรีและศิลปะความเหงา เศร้า กลัว ครั้งที่ 1

นิทรรศการศิลปะ Free Spirit Night โคราช : งานแสดงดนตรีและศิลปะความเหงา เศร้า กลัว ครั้งที่ 1 จัดแสดงวันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ Art Gallery and Exhibition (บ้านอัยการ) ติดลานย่าโม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นิทรรศการศิลปะ Free Spirit Night โคราช
งานแสดงดนตรีและศิลปะความเหงา เศร้า กลัว ครั้งที่ 1

Exhibition date: 
Friday, February 1, 2019 - 17:00 to 22:00

นิทรรศการประติมากรรมและงานจัดวาง "แซ่บนัวหัวม่วน"

นิทรรศการประติมากรรมและงานจัดวาง "แซ่บนัวหัวม่วน"

นิทรรศการประติมากรรมและงานจัดวาง "แซ่บนัวหัวม่วน" ผลงานโดย พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (Pinaree Sanpitak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม : Jim Thompson Farm

โครงการศิลปิน
พินรี สัณฑ์พิทักษ์
จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2561
8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 6 มกราคม พ.ศ. 2562

Exhibition date: 
Saturday, December 8, 2018 - 09:00 to Sunday, January 6, 2019 - 17:00

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON”

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON”

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON” ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Exhibition date: 
Thursday, March 15, 2018 - 12:00 to Friday, March 16, 2018 - 16:00

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ : ART Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ : ART Thesis Exhibition

นิทรรศการศิลปศึกษานิพนธ์ : ART Thesis Exhibition  ผลงานโดย โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ตลาดเซฟวัน : Saveone Market

Exhibition date: 
Tuesday, May 10, 2016 (All day) to Saturday, May 14, 2016 (All day)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 จัดแสดงระหว่างวันที่  12 สิงหาคม - 15 กันยายน  2557 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม โรงเรียนปากช่อง จ. นครราชสีมา

Exhibition date: 
Tuesday, August 12, 2014 - 09:00 to Monday, September 15, 2014 - 16:00
Subscribe to RSS - นครราชสีมา