^ Back to Top

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Phone: 
โทรศัพท์ 055 961000 โทรสาร 055 962329
Address: 
หมู่ 9 99 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

นิทรรศการ "เครื่องแต่งกายจากบุพเพสันนิวาส...สู่พรหมลิขิต"

นิทรรศการ "เครื่องแต่งกายจากบุพเพสันนิวาส...สู่พรหมลิขิต"

นิทรรศการ "เครื่องแต่งกายจากบุพเพสันนิวาส...สู่พรหมลิขิต" จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 25 มีนาคม 2567 ณ ชั้น 1 ห้องนิทรรรศการหมุนเวียน อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการ
"เครื่องแต่งกายจากบุพเพสันนิวาส...สู่พรหมลิขิต"

Exhibition date: 
Thursday, January 25, 2024 - 08:30 to Monday, March 25, 2024 - 16:30

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์" โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชิญชมนิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

Exhibition date: 
Tuesday, August 8, 2023 - 08:30 to Saturday, September 30, 2023 - 16:30

นิทรรศการภาพถ่าย “Miracle of Memory Photo Exhibition”

นิทรรศการภาพถ่าย “Miracle of Memory Photo Exhibition”

นิทรรศการภาพถ่าย “Miracle of Memory Photo Exhibition” ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Exhibition date: 
Wednesday, February 19, 2020 - 10:00 to Thursday, February 20, 2020 - 16:30

นิทรรศการ "เข้าท่า Exhibtion"

นิทรรศการ "เข้าท่า Exhibtion"

"เข้าท่า Exhibtion" นิทรรศการผลงานจากการฝึกงานของ นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ จะจัดระหว่างวันที่ 23 - 30 กันยายน 2556 ณ โถง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Exhibition date: 
Monday, September 23, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 16:00
Subscribe to RSS - มหาวิทยาลัยนเรศวร