^ Back to Top

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

นิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์" โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชิญชมนิทรรศการ "หัตถา ภูษาศิลป์"

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

พิธีเปิดวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ภายในงานประกอบไปด้วย

  • การจัดแสดงผ้าทอลายวิจิตรจากพิพิธภัณฑ์ผ้า และคุณวีร์สุดา เม่นชาวนา (ร้านไหมไทยโบราณ)
  • การสาธิตวิธีการมัดหมี่
  • การจำหน่ายผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
  • กิจกรรม Workshop ปักผ้าแบบไทยลายดอกปีบบนถุงผ้า (ฟรี 20 ชิ้น)

ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 5596 1207 (คุณอนงค์ วงศ์สุวรรณ์)
เวลา 08.30 - 16.30 น.
พิกัด พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
https://goo.gl/maps/oYvveJtd9o2yTwLn7

Exhibition date: 
8 Aug 2023 - 08:30 to 30 Sep 2023 - 16:30