^ Back to Top

เชียงราย

นิทรรศการ “จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต”

นิทรรศการ “จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต”

นิทรรศการ "จินตนาการและสายธารแห่งวิถีชีวิต" เป็นผลงานโดยศิลปินกลุ่มสายน้ำอิง ซึ่งผลงานที่นำมาจัดนิทรรศการนั้น ได้สะท้อนความคิด ความรู้สึก ผ่านผลงานจิตรกรรม และนี่เป็นนิทรรศการจิตรกรรมครั้งแรกของกลุ่มสายน้ำอิง ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 31 ตุลาคม 2556 ณ 9 Art Gallery/ Architect Studio จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ) หอการค้า 10 จ

Exhibition date: 
Saturday, October 5, 2013 - 10:00 to Thursday, October 31, 2013 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - เชียงราย