^ Back to Top

Past Exhibitions

นิทรรศการ ที่จัดแสดงไปแล้ว

นิทรรศการจิตรกรรม ผลงานโดย มะนูล ขันหล่อ เป็นการสื่อถึงมุมมองและประสบการณ์ของศิลปินตลอดระยะเวลา 12 ปี ที่ก้าวเดิน และเสมือนเป็นอีก 1...
Date:
2013-06-03 10:00 to 2013-06-30 19:00
ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่...
Date:
2013-04-02 10:30 to 2013-06-30 18:00
นิทรรศการภาพสีนำ้มัน โดยศิลปินจากประเทศมองโกเลีย "เชินดองกีน ฮุริลบาเทอร์" ที่เซรินเดีย แกเลอรี่ โอ.พี.การ์เด้น ซอยเจริญกรุง 36 ในวันที่ 16 พฤษภาคม...
Date:
2013-05-16 11:00 to 2013-06-30 18:00
“มา แล สาบ” นิทรรศการที่จะทำให้คุณอยู่บนโลกที่อยู่ยากขึ้นทุกวัน ได้อย่างมีความสุข ด้วยการเรียนรู้จากผู้อาวุโสที่สุดบนโลก ... ในบ้านคุณ “แมลงสาบ” --...
Date:
2013-05-15 10:00 to 2013-06-30 18:00
“MIND MAP LIFE MAP” นิทรรศการที่จะชวนน้องๆ มาแกะรอยแผนที่ความคิด แผนที่ชีวิต กับ Mind map หรือการบันทึกถ่ายทอดความคิดด้วยข้อความภาพ และเส้นสีโยงใย...
Date:
2013-06-22 11:00 to 2013-06-30 17:00
นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร...
Date:
2013-06-05 10:00 to 2013-06-30 16:00
ผลงานภาพถ่ายและบทกลอนธรรมะจำนวน 423 บท สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของท่านพุทธทาสต่อศิลปะและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ‘พลังของภาพถ่าย’ เพื่อรับใช้เผยแผ่ธรรมะ...
Date:
2013-05-04 (All day) to 2013-06-30 (All day)
เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จัดนิทรรศการ “บ้านคนเมือง” หรือ Living in the City สะท้อนวิถีชีวิตของสังคมเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กลง...
Date:
2013-05-18 (All day) to 2013-06-30 (All day)
ผลงานโดย ชฤต ภู่ศิริ ซึ่งได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายจำลองสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างชาติไทย ภายใต้แนวความคิด...
Date:
2013-05-21 (All day) to 2013-06-30 (All day)
ศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่แฝงคติความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวิถีชีวิต ซึ่งปรากฏในงานจิตรกรรม ประติมากรรม...
Date:
2013-06-07 (All day) to 2013-06-30 (All day)
นิทรรศการแสดงภาพเดี่ยวครั้งแรก "Let's ride" ซึ่งเป็นผลงานของ ไมตรี บุญกิจรุ่งไพศาล จัดแสดงที่ อาร์ตกอลิลลาส์ อาร์ตแกลเลอรี่ (ArtGorillas ArtGallery)...
Date:
2013-05-17 (All day) to 2013-06-30 (All day)
นิทรรศการศิลปะ ผลงานโดย Françoise Huguier ซึ่งมีความสนใจในเรื่องตัวบุคคลและสถาปัตยกรรมของชนชั้นกลาง เธอจึงได้สำรวจเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในมหานครทั้ง 3...
Date:
2013-05-31 (All day) to 2013-06-30 (All day)

Pages