^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ Appearance ผลงานของ 2 ศิลปิน มานิตย์ กันทะสัก และ ธรรมรัตน์ โภคัย ซึ่งสองศิลปินนี้ ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ชนบททางภาคเหนือของประเทศไทย โดยที่ไม่ได้นัดหมายกัน หลายปีที่ผ่านมา ทั้งสองตัดสินใจที่จะเดินเข้าสู่ธรรมชาติ และได้พบกันโดยบังเอิญ ‘ศิลปะ’...
ZEN Annual Photo Exhibition 2013, series 2 Celebrates นิทรรศการภาพถ่ายครบรอบ 30 ปี ใหญ่ อมาตย์ นิมิตภาคย์ นิทรรศการที่ได้ รวบรวมผลงานการถ่ายภาพของ อมาตย์ นิมิตภาคย์ ช่างภาพอิสระระดับแถวหน้าของเมืองไทย นำเสนอผลงานการถ่ายภาพที่มีศิลปิน ดารา เซเลบริตี้...
นิทรรศการศิลปะ โดย อาจารย์จรูญ บุญสวน หัวข้อ "Abstract Painting By Charoon Boonsuan" ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 - 15 สิงหาคม 2556 สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น. ของทุกวัน โดยมีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556...
นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True) โดย Pornsawhan Jansook นำเสนอผลงานสื่อผสม ที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล และการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ...
นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness) สร้างสรรค์โดยศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่ กมลพันธุ์ โชติวิชัย (Kamolpan Chotvichai) นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สติสำรวจตัวตนของตนเอง ตามแก่นแกนหลักคิดแห่งพระพุทธศาสนา...
นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ"
นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ” เป็นหนึ่งในกิจกรรม Museum Family : เล่าเรื่องเครื่องปั้นดินเผา โดย พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม...
นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ และผลงานวาดเส้นบนกระดาษ โดย วัชระ กล้าค้าขาย (Watchara Klakhakhai) จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยแนวความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความปรารถนาในทางโลกียะของมนษย์...
"ออมศิลป์" Art collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuan คือ หนังสือรวมรวมผลงานศิลปะและบทความเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งอยู่ในการสะสมของ ผ.ศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร เจ้าของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและนักสะสมงานศิลปะระดับแนวหน้าของเมืองไทย...
กัญจน์คชา  คงคามี (Mr. Kankacha Kongkamee) ต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อเตือนสติให้ผู้ชมผลงาน สามารถหยุดคิดและกลับไปใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้น นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 29 กันยายน...
นิทรรศการ เซรามิก " My Journey with Monters " ผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของ เมย์ กมลชนก ภาณุเวศย์  (May&Clay ceramics studio) ณ Studio Miu Art ทองหล่อ 13 จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556

Pages