^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย “Faces of the BRICS”

นิทรรศการภาพถ่าย “Faces of the BRICS”

นิทรรศการภาพถ่าย “Faces of the BRICS” โดย เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศบริกซ์ จัดแสดงรหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 ณโถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการภาพถ่าย “Faces of the BRICS”
วันที่ : 21 พฤษภาคม - 04 มิถุนายน 2558
สถานที่: โถง ชั้น L
โดย เอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศบริกซ์

เอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศบริกซ์ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐบราซิล, สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าจะมีงานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “Faces of the BRICS”  ซึ่งเป็นการแสดงภาพถ่ายของผู้คนและทิวทัศน์ของแต่ละประเทศ โดยมีจุดประสงค์ที่จะแสดงให้คนไทยได้ชื่นชมธรรมชาติอันหลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรมของทั้งห้าประเทศ รวมทั้งรับทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของบริกซ์

เชิญชมนิทรรศการได้ที่โถงห้องสมุด ชั้น L  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น.

Exhibition date: 
21 May 2015 - 10:00 to 4 Jun 2015 - 21:00