^ Back to Top

นิทรรศการ "ฤา..จะเป็นมนุษย์ : HUMAN, What if ?"

นิทรรศการ "ฤา..จะเป็นมนุษย์ : HUMAN, What if ?"

นิทรรศการ "ฤา..จะเป็นมนุษย์ : HUMAN, What if ?" ผลงานโดย ขวัญชัย สินปรุ (Kwanchai Sinpru) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 -29 มีนาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

“คนบาป” เรามักได้ยินคำนี้จากอุดมคติ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับนรกภูมิในพุทธศาสนา ซึ่งไม่เคยมีใครเคยเห็นและสัมผัสจริง แต่สภาวการณ์ความวุ่นวายเลวร้ายต่างๆ ในสังคมโลกปัจจุบัน นำพาให้เราได้สัมผัสกับ “คนบาป” ที่มีลมหายใจและเลือดเนื้อ อันสามารถนำพาจิตเราไปสู่สภาพที่หมองหม่น เศร้าโศก ร้อนรุ่ม ทุกข์ระทม ไม่ต่างอะไรจากการตกลงสู่นรก เพียงแต่นรกนั้นกลับเป็นนรกบนดินที่เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะเวลา ผูกพันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไม่รู้ จบสิ้น ซึ่งไฟนรกนี้ยังคงลุกโชนขึ้นคอยแผดเผาอยู่ภายในจิตใจของเราให้ร้อนรุ่ม หมกไหม้เสมอมา ตราบจนกว่าจะสิ้นลมหายใจ
ขวัญชัย สินปรุ

Exhibition date: 
6 Mar 2015 - 09:00 to 29 Mar 2015 - 16:00