^ Back to Top

นิทรรศการ “หุ่นไทยในสยาม”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เปิดตัวโครงการ “Museum Family” จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 20 แห่ง พร้อมยกขบวนความรู้และกิจกรรมหลากหลายมาจัดแสดงที่ “มิวเซียมสยาม” ตลอดทั้งปี สืบสานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย : ศิลปะการเชิดหุ่น โดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• นิทรรศการ “หุ่นไทยในสยาม”
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2556
เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ มิวเซียมสยาม (ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง อาคารนิทรรศการ)
ฟรี
ร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับเรื่องราวศิลปะการแสดงหุ่น มหรสพของไทยที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏหลักฐานในกลอนสวดเรื่อง “เนมิกราช” ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า มีหุ่น มีโขน
• การแสดง “ศิลปะการเชิดหุ่น”
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนมิถุนายน 2556
เวลา 13.00 น. และ 15.00 น. (วันละ 2 รอบ)
ณ มิวเซียมสยาม (ห้องเบิกโรง อาคารนิทรรศการ)
ฟรี
พบกับการแสดงศิลปะการเชิดหุ่นประเภทต่างๆ อาทิ หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก หุ่นคน ผ่านเรื่องราวในวรรณกรรมและวรรณคดี
• การแสดงหนังใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานถวายแหวน” และ “ศึกทศกัณฐ์ ครั้งที่ ๕ (ยกรบ)”
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556
เวลา 14.00 น. และ 16.00 น. (วันละ 2 รอบ)
ณ มิวเซียมสยาม (ลานกิจกรรม ด้านหลังอาคารนิทรรศการ)
ฟรี
• เสวนา “เล่าเรื่องราวเส้นทางหนังใหญ่ที่หายไป”
วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ มิวเซียมสยาม (ลานกิจกรรม ด้านหลังอาคารนิทรรศการ)
ฟรี
วิทยากร:
หลวงพ่อพระครูพิทักษ์ -- เจ้าอาวาสวัดขนอน จังหวัดราชบุรี
คุณจฬรรณ์ ถาวรนุกูลพงษ์ -- ผู้จัดการการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน
ผู้ดำเนินรายการ: คุณทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร -- นักจัดการความรู้อาวุโส สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ทำไมหนังใหญ่ของไทยจึงหายไป แล้วหนังใหญ่หายไปไหน ร่วมค้นหาเรื่องราวของหนังใหญ่ ศิลปะการแสดงมหรสพชั้นสูงของไทย แต่ทำไมถึงไปอยู่ที่วัดขนอน
• กิจกรรมสาธิต “แกะสลักตัวหนัง” โดย กลุ่มอนุรักษ์หนังใหญ่วัดขนอน
วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2556
เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ มิวเซียมสยาม (ลานกิจกรรม ด้านหลังอาคารนิทรรศการ)
ฟรี
ร่วมเรียนรู้และทดลองการแกะสลักลวดลายตัวหนัง ของดีเมืองราชบุรีที่คุณก็สามารถทำได้
* ทุกรายการร่วมกิจกรรม ฟรี สอบถามโทร. 02-225-2777 ต่อ 400 หรือ facebook.com/MuseumSiamFan
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Exhibition date: 
1 Jun 2013 (All day) to 30 Jun 2013 (All day)