^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย คิดก่อนถ่าย ในหัวข้อ "ตามคำสอนของพ่อ"

นิทรรศการภาพถ่าย คิดก่อนถ่าย ในหัวข้อ "ตามคำสอนของพ่อ"

นิทรรศการภาพถ่าย คิดก่อนถ่าย ในหัวข้อ "ตามคำสอนของพ่อ" โดย ชมรมถ่ายภาพเชิงศิลป์ สังกัด สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 15 มีนาคม 2558 ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
3 Mar 2015 - 10:00 to 15 Mar 2015 - 21:00