^ Back to Top

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี "Open Secrets"

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี "Open Secrets"

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดี "Open Secrets" ผลงานโดย ก้อง ฤทธิ์ดี (Kong Rithdee), กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์ (Kaweenipon Ketprasit), จักรวาล นิลธำรงค์ (Jakrawal Nilthamrong), พิสุทธิ์ ศรีหมอก (Pisut Srimhok), ภาณุ อารี (Panu Aree), สันติภาพ อินกองงาม (Santiphap Inkong-ngam) และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา (Sutthirat Supaparinya) ดำเนินการจัดโครงการโดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล (Suebsang Sangwachirapiban) จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Open Secrets
ศิลปิน: ก้อง ฤทธิ์ดี, กวีนิพนธ์ เกตุประสิทธิ์, จักรวาล นิลธำรงค์, พิสุทธิ์ ศรีหมอก, ภาณุ อารี, สันติภาพ อินกองงาม และ สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา
ดำเนินการจัดโครงการโดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 27 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เสวนา “ภาพยนตร์สารคดี ภาพสะท้อนทางสังคม” เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45 น.

Open Secrets นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีที่นำเสนอประเด็นที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์พื้นถิ่นและพฤติกรรมมนุษย์ที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การเปิดเผยความลับครั้งนี้เสมือนกับการอุปมาอุปมัยต่อสิ่งที่ถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยจากความคุ้นชินและปล่อยผ่านไปตามกาลเวลา บรรจงคัดสรรร้อยเรียงให้เกิดการตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวที่ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ถูกหลบซ่อนตัวจากสังคม โดยเฉพาะจากวิถีสังคมเมืองที่มองประเด็นอัตตาเป็นหัวใจสำคัญ

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเกิดจากการพิจารณาสมมติฐานผ่านประสบการณ์ตรง สู่การสืบค้นติดตาม เพื่อบอกเล่าความจริงแก่ผู้ชมในการขบคิดต่อยอดประเด็นดังกล่าว ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเปรียบได้กับประตูบานแรกที่เปิดออกให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ประสบการณ์ทางสายตาในนิทรรศการครั้งนี้ยังแสดงพัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ของภาพยนตร์สารคดีไทยตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเฉพาะตัว ผ่านประสบการณ์ของผู้กำกับ ตลอดจนการใช้เทคนิคเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน 11 เรื่องที่โดดเด่นซึ่งก่อให้เกิดความคิดแนวทางใหม่แก่วงการภาพยนตร์ไทยถูกคัดสรรเข้าร่วมนิทรรศการ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง 7 ท่าน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในไทยและต่างประเทศ

นิทรรศการภาพยนตร์สารคดีครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทประสบการณ์สู่ผู้ชม โดยจัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยาทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**********

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center - Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

*************************************************

Open Secrets
Artists: Jakrawal Nilthamrong, Kaweenipon Ketprasit, Kong Rithdee, Panu Aree, Pisut Srimhok, Santiphap Inkong-ngam and Sutthirat Supaparinya
Organized by Suebsang Sangwachirapiban
At The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
On Display February 27 – April 10, 2015
On Friday February 27, 2015
Talk “Documentary Films: Mirrors of Society”: 5:00-6:30 p.m.
Opening Reception at 6:45 p.m.

Open Secrets features eleven documentary films by seven filmmakers who are well known both in Thailand and abroad. Their films address some of the obscure, but critical, social phenomena and changes revolving around our natural environment, belief systems, ways of life, local history and social behaviors that took place in Thailand in the past decade.

The title of the exhibition is a metaphor for the revealing of overlooked or ignored issues that have been carefully selected for discussion and questioning. These are the truths that have been hidden from the eye of society, especially in an urban setting where focus is always placed on the self.

Each documentary is a result of its maker’s investigation of hypotheses that are based on direct experience and collection of facts that beg reflection. Each offers a door of exploration for the viewers to open and witness what they probably have yet to realize or think about.

The visual experience created in this show also reflects the esthetic development of Thai documentaries from 2003 to the present. These films have their own unique storytelling, employing narrative tools and techniques distinctive to each filmmaker, all promising stimulation to the Thai film industry and engaging dialogue with the audiences.

**********

The Art Center
7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-218-2965, Fax: 02-218-2907
Email: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center - Chula
Monday-Friday 9:00 a.m. – 7:00 p.m., Saturday 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Closed on Sunday & Public Holidays

Exhibition date: 
27 Feb 2015 - 09:00 to 10 Apr 2015 - 17:00