^ Back to Top

นิทรรศการ ธรรมชาติ ของ ธรรมชาติ 2

นิทรรศการ ธรรมชาติ ของ ธรรมชาติ 2

นิทรรศการ ธรรมชาติ  ของ ธรรมชาติ 2 : Nature of Nature 2 ผลงานโดย อิศเรศ วงศ์สิงห์ (Issared Wongsing) และ จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม (Jakkrit Srisongkram) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 29 มกราคม 2558 ณ People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการจิตรกรรม ธรรมชาติของธรรมชาติ 2 เป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากการแสดงนิทรรศการครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์จามจุรี เมื่อปีพ.ศ. 2555 ซึ่งทั้งสองศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่มาของการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้

แนวความคิด
อิศเรศ วงศ์สิงห์  

ธรรมชาตินั้นประกอบไปด้วยบรรยากาศ สีสัน และแสงเงา พืชพันธุ์ ดอกไม้ ภูเขา ท้องฟ้า สายลม และแสงแดด ฯลฯ ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากการสัมผัสกับธรรมชาติโดยตรง ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และสุนทรีย์ ความสุข ความอิ่มเอม และสะท้อนมุมมองที่เป็นสัจธรรมภายใน ผ่านประสบการณ์และการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเขียนสีอะครีลิค

จักรกฤษณ์  ศรีสงคราม
ธรรมชาติของธรรมชาตินั้นมีความจริง มีเสน่ห์และความงดงามปรากฏอยู่ มีการเกิด ดำรงคงอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นวัฏจักรตามกาลเวลาไม่รู้จบสิ้น ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน ด้วยสีสัน จังหวะ มุมมอง และรูปแบบเฉพาะตัวตามความรู้สึกของข้าพเจ้า

Exhibition date: 
6 Jan 2015 - 10:00 to 29 Jan 2015 - 21:00