^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙ รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙ รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙ รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน (SIAM Through the Lens of John Thomson 1865-66 Including Angkor and Coastal China.) ผลงานโดย จอห์น ทอมสัน จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณ สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๒๔๐๙
SIAM Through the Lens of John Thomson 1865-66 Including Angkor and Coastal China.

นิทรรศการภาพถ่ายโบราณที่เป็นผลงานของนายจอห์น ทอมสัน (พ.ศ. 2380 - 2464) ช่างภาพชาวสก็อตที่เดินทางเข้ามายังทวีปเอเชีย โดยผลงานของเขาได้ถูกนำไปจัดแสดงในหอศิลป์ประเทศต่างๆ หลายแห่ง เช่น ไอร์แลนด์ สก็อตแลนด์ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น โดยในแต่ละประเทศก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดแสดงภาพถ่ายที่เกี่ยวกับประเทศจีนเท่านั้น

นายจอห์น ทอมสันได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในปลายรัชกาลที่ 4 หรือ พ.ศ. 2408 และใช้เวลาอยู่ในพระนครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นเวลาหลายเดือน จึงได้สร้างผลงานด้านการถ่ายภาพบุคคลสำคัญ ชาวบ้าน บ้านเมือง ทิวทัศน์ ภาพถ่ายชิ้นที่สำคัญที่สุด คือ พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่ 5 ตอนทรงพระเยาว์ โดยเขาเป็นช่างภาพคนแรกที่ได้รับเกียรติอย่างใหญ่หลวงโดยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพพระองค์ในพระบรมมหาราชวังและพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่น อีกหลายพระองค์

ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณผลงานของนายจอห์น ทอมสัน ขึ้นที่พิพิธภัณฑ สถานแห่งชาติ หอศิลป์นี้ เนื่องจากเห็นว่า เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวัง ที่ที่จอห์น ทอมสันได้เข้าไปเมื่อ 150 ปีที่แล้วเพื่อถ่ายภาพสำคัญเหล่านี้

นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพต้นฉบับมาจัดแสดง โดยแต่ละภาพจะมีการอัดขยายภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 1 เมตรเพื่อ ให้เห็นรายละเอียดของภาพโบราณนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

อนึ่ง พ.ศ. 2558 นิทรรศการนี้จะเป็นหนึ่งในงานแรกที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และเป็นการรำลึกครบรอบ 150 ปีในการเข้ามาเมืองไทยของนายจอห์น ทอมสันอีกด้วย

จุดเด่นของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณครั้งนี้ คือ

 • เป็นงานแรกๆ ของปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล 5 รอบพระชนมายุในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เป็นงานรำลึก 150 ปีแห่งการมาเยือนสยามของจอห์น ทอมสัน
 • นายจอห์น ทอมสันถือเป็นช่างภาพคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในคริสตวรรษที่ 19
 • ภาพที่จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ได้มาจากต้นฉบับฟิลม์กระจกเดิมที่มาจากสถาบันเวลคัมแห่งกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • เป็นครั้งแรกที่ภาพถ่ายเมืองไทยของจอห์น ทอมสันได้มาจัดแสดงในที่เดียวกันทั้งหมด
 • นิทรรศการนี้จะประกอบด้วยภาพถ่ายโบราณ 60 ภาพพร้อมด้วยสิ่งของร่วมสมัยอีกจำนวนหนึ่ง
 • เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการนำภาพถ่ายโบราณมาจัดแสดงในรูปแบบขนาดใหญ่ที่อัดขยายจากต้นฉบับ มีความคมชัดสูง

คณะกรรมการจัดนิทรรศการฯ
1. หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ ประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการฯ และภัณฑารักษ์
2. นางเบ็ตตี้ เยา ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนายจอห์น ทอมสันและภัณฑารักษ์ร่วม
3. นายไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ กรรมการจัดนิทรรศการและภัณฑารักษ์ร่วม
4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร

กำหนดวันและเวลาของนิทรรศการ
นิทรรศการนี้จะเปิดให้ชมเป็นเวลา 2 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น เว้นทุกวันจันทร์และอังคาร

สอบถามรายละเอียดงานได้ที่

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 • โทรศัพท์: 0 2282-8525 02 281-2224
 • www.facebook.com/thenationalgallerybangkok
Exhibition date: 
10 Jan 2015 - 09:00 to 28 Feb 2015 - 16:00